Tag Archives: listy

Z Helsinek do Lublina – bp Józef Wróbel biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej

Biskup Józef Wróbel SCJ, dotychczasowy ordynariusz Helsinek, został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. Posługę biskupią w Finlandii bp Wróbel pełnił przez ostatnie 7 lat, cały czas prowadził także działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Instytutu Teologii Moralnej KUL. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bp dr hab.…

Kultura człowieka

Istotną dziedziną w ludzkiej działalności jest kultura. Termin ten pochodzi od łac. cultivare – uprawiać. Pierwotnie słowo cultura odnosiło się do uprawy roli lub hodowli. Oznaczało ono przekształcenie przez ludzką pracę naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej pożądany i użyteczny dla człowieka.…

Czerwcowe „Wzrastanie”

W czerwcowym numerze „Wzrastania” przedstawiamy postać ks. prof. Michała Hellera – tegorocznego zdobywcy . Piszemy o młodych ludziach, którzy wyruszyli do Wilna, aby przeprowadzić rekolekcje z modlitwą tańcem. Tych, którzy nie będą mogli wybrać się do Sydney na Światowe Dni Młodych, zapraszamy na spotkanie do Warszawy. Przedstawiamy wybrane pozycje spośród długiej listy chrześcijańskich festiwali i muzycznych spotkań Bogiem.…
Top