Tag Archives: ko??cio????w

Bp Zygmunt Zimowski przewodnicz?cym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S??u??by Zdrowia

Europejskie spotkanie dyrektor??w krajowych Papieskich Dzie?? Misyjnych (19-23 marca br.)

Biskupi apeluj? o solidarno??? w czasie kryzysu

Top