Tag Archives: Kolonii

Oswoić starość

Piotr Błędowski Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, przyjrzeć przechodniom na ulicy, zajrzeć do sklepu, by zauważyć, że wśród nas jest coraz więcej osób starszych. Starość, będąca dawniej przywilejem nielicznych, dziś staje się zjawiskiem powszechnym. Mamy w Polsce blisko 6 mln osób w wieku poprodukcyjnym.…

Niemcy – Kościół odgrywa niewielką rolę w poszukiwaniu sensu życia

Mimo wielkiego przeżycia, jakim dla społeczeństwa niemieckiego był Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii i mimo euforii związanej z wyborem papieża-Niemca, większość młodzieży tego kraju zachowuje znaczny dystans do Kościoła katolickiego. Jednocześnie we wszystkich środowiskach młodzieżowych daje się zauważyć wielkie pragnienie duchowości i poszukiwanie sensu życia, ale Kościół i jego silne zasady wiary nie odgrywają tu większej roli.…
Top