Tag Archives: kogo

Początek i koniec

Początek i koniec

Na pytanie: Jaki jest twój Bóg? przeciętny chrześcijanin udzieliłby zapewne różnych odpowiedzi. Byłyby one mniej lub bardziej poprawne teologicznie, lepiej lub gorzej odnosiłyby się do nauki Chrystusa zawartej w Piśmie Świętym, a także do nauki Kościoła. Jedną z częstych trudności w odnoszeniu się do Boga zarówno w modlitwie, jak i w dyskusjach jest oczywista nieadekwatność ludzkiego języka do wyrażania sfery sacrum: jak bowiem przedstawić inność Boga, przekraczanie otaczającego człowieka kosmosu i myślenia ludzkiego, a przy tym Jego radykalną bliskość?…

„Brzydkie” słowa

Lubimy wpadać w święte oburzenie, że w dzisiejszych czasach nie tylko dorośli „po ciężkich przejściach”, ale i dzieci nawet z tak zwanych dobrych rodzin, których w naszym kraju jest wiele, używają, nie bez satysfakcji, „brzydkich i bardzo brzydkich” słów. Skąd się to bierze?…

Ks. Jerzy dotrzymuje słowa

Barbara i Leszek Prusakow poznali ks. Jerzego Popiełuszkę tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Monika, ich córka, choć nie pamięta ks. Jerzego, zawdzięcza mu nie tylko cudowne uzdrowienie, ale także nieustanną, dostrzegalną opiekę. Jadwiga Knie-Górna Historia pierwsza – Leszek Pierwsze kontakty z ks.…
Top