Tag Archives: kap??an

Bp Zygmunt Zimowski przewodnicz?cym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa S??u??by Zdrowia

Cztery lata pontyfikatu Benedykta XVI: popularno??? wbrew mediom

Niedziela Wielkanocna nazywana te?? Wielk? Niedziel?, Niedziel? Zmartwychwstania Pa??skiego, I Niedziel? Wielkanocn?

Top