Tag Archives: Józefa

Europejskie spotkanie dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych (19-23 marca br.)

Krajowi dyrektorzy Papieskich Dzieł Misyjnych z całej Europy spotkają się w tym tygodniu w Polsce. – Zadaniem zebrania jest szeroka wizja odpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła i pomoc młodym Kościołom, które oczekują zaangażowania Kościoła w Europie – podkreśla gospodarz spotkania ks.…

OŚWIADCZENIE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

OŚWIADCZENIE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 1. W ubiegłym roku zakończyły się prace Kościelnej Komisji Historycznej i Zespołu ds. Oceny Etyczno-Prawnej dokumentów zgromadzonych w archiwach IPN a dotyczących duchownych katolickich będących obecnie biskupami. Obszerne sprawozdanie z wyników tych badań zostało przekazane Stolicy Apostolskiej w październiku 2008 roku. Stolica Apostolska przeanalizowała przesłane materiały i w liście Kard.…

Abp Stanisław Gądecki ponownie zastępcą przewodniczącego Episkopatu

Abp Stanisław Gądecki ponownie zastępcą przewodniczącego Episkopatu Spośród 11 hierarchów wytypowanych na urząd zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zgromadzeni na 347. zebraniu plenarnym biskupi już w pierwszej turze głosowań ponowili wybór abp Stanisława Gądeckiego na to stanowisku. Po zakończonym wyborze przewodniczącego Episkopatu na kadencję 2009-2014, biskupi spośród 41 pozostałych biskupów diecezjalnych mieli za zadanie wytypować zastępcę abp.…
Top