Tag Archives: Jezuici

Rekolekcje Ignacjańskie

Rekolekcje Ignacjańskie

Rekolekcje Ignacjańskie Ćwiczenia Duchowe, powszechnie zwane Rekolekcjami Ignacjańskimi, stwarzają szczególną okazję wejścia, w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym, w głąb samego siebie. Będąc drogą pogłębionego życia duchowego, przeprowadzają one rekolektanta przez kolejne etapy otwierania się na Boga. Są także szkołą modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej.…

Bydgoszcz – Rekolekcje Ludzi Solidarnych

Etos “Solidarności” – to główna myśl rozpoczętych 17 marca wieczorem Rekolekcji Ludzi Solidarnych w Bydgoszczy. Biorą w nich udział przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie diecezji, członkowie “Solidarności”, ludzie polityki oraz działacze społeczni. Nauki głosi znawca katolickiej nauki społecznej oraz prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy ks.…

Kalisz – jezuita nakazuje pokutować w internecie

O. Zdzisław Pałubicki, 73-letni jezuita z Kalisza, zadaje swoim penitentom nietypową pokutę za grzechy, którą jest wejście na stronę internetową www.milosierdzie.info.pl. Witryna stworzona przez jezuitę jest poświęcona Miłosierdziu Bożemu. O. Zdzisław Pałubicki z Kalisza to gorliwy misjonarz, który od wielu lat jest propagatorem Miłosierdzia Bożego.…
Top