Tag Archives: Holandia

Dotknąć istoty rzeczy – Zbigniew Herbert

Adriana Szymańska bigniew Herbert rozpoczynał poznawanie świata od wykorzystania dwóch zmysłów: wzroku i dotyku. Sam mówił, że przygotowania do książki to w jego przypadku przede wszystkim rysunki. Jego pasja poznawcza manifestowała się więc przez uważne patrzenie i rejestrowanie na mapie umysłu rzeczy i zjawisk i to dopiero kształtowało oceny poety na temat doznawanej rzeczywistości. Już w dramacie „Jaskinia filozofów” (1956) pouczał współczesnych ustami Sokratesa: Spójrz chłodno na linie zamykające przedmioty: widzisz stożki, kule, sześciany.…

Liczba muzułmanów przekroczyła liczbę katolików na świecie

W 2006 r. liczba muzułmanów przekroczyła liczbę katolików na świecie. Potwierdził to w wywiadzie dla „L’Osservatore Romano” ks. Vittorio Formenti, od 1996 r. redagujący „Annuario Pontificio”, oficjalny rocznik, zawierający podstawowe informacje i dane na temat Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego. „Liczba katolików wzrasta wraz z przyrostem ludności świata.…

Watykan najstabilniejszym państwem świata

Najstabilniejszym państwem świata jest Watykan – stwierdza ogłoszony 26 marca raport ekspertów Jane’s Information Group. W ciągu roku przebadali oni łącznie 235 krajów i obszarów, uwzględniając struktury polityczne, tendencje społeczne i gospodarcze oraz zagrożenie bezpieczeństwa. W stupunktowej skali oceniano 24 kategorie.…
Top