Tag Archives: daru

Przesłanie na Rok Kapłański

Przesłanie na Rok Kapłański

Z okazji Roku Kapłańskiego ogłoszonego przez Benedykta XVI (19.VI.2009-2010), Bp Javier Echevarría prosi o modlitwę o liczne powołania kapłańskie. Oto treść jego intencji na ten rok, wraz z krótką bibliografią. 01 czerwca 2009 Intencja miesięczna ogólna: od 19 VI 2009 do 19 VI 2010 Patroni: Matka Boża, Mater Ecclesiae, i św.…

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post: O wartości i sensie postu

Wartość i sens postu podkreśla Ojciec Święty Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na Wielki Post. Papież zachęca, aby wierni w okresie czterdziestodniowego przygotowania do Misterium Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa na nowo odkrywali tę praktykę, która jest środkiem pozwalającym odnowić przyjaźń z Bogiem.…

Dotknąć istoty rzeczy – Zbigniew Herbert

Adriana Szymańska bigniew Herbert rozpoczynał poznawanie świata od wykorzystania dwóch zmysłów: wzroku i dotyku. Sam mówił, że przygotowania do książki to w jego przypadku przede wszystkim rysunki. Jego pasja poznawcza manifestowała się więc przez uważne patrzenie i rejestrowanie na mapie umysłu rzeczy i zjawisk i to dopiero kształtowało oceny poety na temat doznawanej rzeczywistości. Już w dramacie „Jaskinia filozofów” (1956) pouczał współczesnych ustami Sokratesa: Spójrz chłodno na linie zamykające przedmioty: widzisz stożki, kule, sześciany.…
Top