Tag Archives: Anglia

Dotknąć istoty rzeczy – Zbigniew Herbert

Adriana Szymańska bigniew Herbert rozpoczynał poznawanie świata od wykorzystania dwóch zmysłów: wzroku i dotyku. Sam mówił, że przygotowania do książki to w jego przypadku przede wszystkim rysunki. Jego pasja poznawcza manifestowała się więc przez uważne patrzenie i rejestrowanie na mapie umysłu rzeczy i zjawisk i to dopiero kształtowało oceny poety na temat doznawanej rzeczywistości. Już w dramacie „Jaskinia filozofów” (1956) pouczał współczesnych ustami Sokratesa: Spójrz chłodno na linie zamykające przedmioty: widzisz stożki, kule, sześciany.…

Szkodliwe eksperymenty

W ministerialnym gmachu przy Alei Szucha przygotowywana jest nowa reforma nazywana „obniżeniem wieku obowiązku szkolnego”. Jest cicha, szybka i pozbawiona szerszej społecznej refleksji. Wielu rodziców przyszłych sześciolatków wysyła do MEN protesty. Skutki reformy mogą być jednak daleko poważniejsze niż smutna konieczność przebywania malucha w nieprzyjaznych mu szkolnych murach. Postulat obniżenia wieku rozpoczynania nauki szkolnej formułowany był kilkakrotnie przez kolejnych ministrów edukacji.…

Komunikat z 343. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (dokumentacja)

W Warszawie zakończyło się 343. Zebranie Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Na zakończenie obrad biskupi wydali komunikat, w którym m.in. solidaryzują się z inicjatywami Stolicy Apostolskiej, służącymi ochronie ludzkiego życia od chwili poczęcia. Poniżej pełny tekst dokumentu: KOMUNIKAT Z 343. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI…
Top