Tag Archives: Alacoque

wpatrywać się w Oblicze Jezusa

wpatrywać się w Oblicze Jezusa

wpatrywać się w Oblicze Jezusa Codziennie oglądamy wiele twarzy. Obok jednych przechodzimy obojętnie, inne budzą dystans, a są wreszcie te znajome, sympatyczne czy ukochane. Są twarze, które wywołują w nas przygnębienie, a są i te, które przynoszą uśmiech na twarzy i radość w sercu, oblicza, których widok jest dla nas ukojeniem, balsamem, pociechą.…

Wielkopostny numer „Czasu Serca” 2009

Ukazał się wielkopostny numer „Czasu Serca”, który zachęca do kontemplacji Oblicza Jezusa Chrystusa oraz zgłębienia tajemnicy krzyża i cierpienia. Warto przeczytać następujące artykuły: „Wpatrywać się w Oblicze Jezusa”, „Oblicze Jezusa z Manoppello”, Krzyż centrum historii ludzkości”, „Stworzona jesteś do cierpienia”. Następny numer „Czasu Serca” będzie 100.…

Numer lipiec-sierpień „Czasu Serca”

Ukazał się numer lipiec-sierpień „Czasu Serca”, który szeroko informuje o rozpoczętym w Polskiej Prowincji Księży Sercanów nawiedzeniu relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque. Artykuł pt. „Narzędzie w rękach Boga” ukazuje wielką rolę, jaką odegrała ta Święta w krzewieniu kultu Najświętszego Serca Jezusowego.…
Top