Święty Paweł – mistyk i apostoł

Święty Paweł – mistyk i apostoł

FILM (w czterech częściach) p.t. „Święty Paweł – mistyk i apostoł”. Scenariusz, w oparciu o tekst listu św. Pawła do Galatów: ks. Grzegorz Rafiński i alumni V roku Gdańskiego Seminarium Duchownego (scenariusz jest owocem wykładow z Pisma świetego w GSD w I semestrze roku akademickiego 2007/2008). Wykonawcy i realizacja: studenci V roku GSD.

[tubepress mode=’playlist’, playlistValue=’D52850C2F7467C71′]

Top