śpiewy z Taizé

Zapraszamy do słuchania śpiewów z Taizé

[tubepress mode=’playlist’, playlistValue=’B83E82FD753F861C’]

Zezwolenie na używanie śpiewów z Taizé

Od wielu lat parafie róşnych Kościołów korzystają ze “śpiewĂłw z TaizĂŠ” i włączają je do swoich modlitewnikĂłw i śpiewnikĂłw. Bracia WspĂłlnoty cieszą się tym, gdyĹź w ten sposĂłb to, czego młodzi doświadczają w TaizĂŠ, zostaje powiązane z Ĺźyciem ich Kościołów.

Ważne jest, by śpiewy te śpiewane były z taką samą prostotą, z jaką śpiewa się je w Taizé. Wtedy pomogą grupom i wspólnotom parafialnym odkrywać modlitwę, której mają służyć.

Istnieje ścisły związek między frazą muzyczną a kilku słowami, ktĂłre powtarza się w nieskończoność. To wielokrotne powtarzanie tego samego śpiewu wywodzi się z bardzo starej tradycji modlitewnej, do ktĂłrej na Zachodzie naleĹźy na przykład “Zdrowaś Maryjo”, a w Kościołach wschodnich Modlitwa Jezusowa. WspĂłlnota pragnie, by ten właśnie charakter śpiewĂłw został zachowany.

Liczne, w najróżniejszy sposób formułowane, prośby o zezwolenie na powielanie tych śpiewów, przynagliły braci z Taizé do głębszego zastanowienia, jak chronić specyficzny charakter śpiewów i ich związek z powołaniem Wspólnoty, z którą się je powszechnie utożsamia.

Publikacja ostatecznej wersji każdego ze śpiewów jest rezultatem żmudnej pracy z kompozytorami i autorami, którą wspiera doświadczenie modlitwy w Taizé. Dlatego każdy śpiew ma swoją jedność i swój styl. Ta wspólna praca jest ściśle związana z zadaniami duszpasterskimi Wspólnoty z Taizé podejmowanymi wśród młodych ludzi oraz z poszukiwaniem takiej formy modlitwy, która byłaby przystępna dla większych zgromadzeń osób podczas spotkań w Taizé i gdzie indziej.

NiektĂłrzy proszą WspĂłlnotę o zgodę na dokonanie zmian: adaptacje, aranĹźacje, nowy akompaniament muzyczny, nowe teksty lub nowe tłumaczenia tekstĂłw itp. Gdybyśmy się na takie zmiany zgadzali – choćby tylko wtedy, gdy prośby takie miałyby najpełniejsze uzasadnienie – pojawiłaby się wszędzie niezliczona ilość wersji kaĹźdego śpiewu, niejednokrotnie dalekich od oryginału. Tego WspĂłlnota pragnie uniknąć. Niech więc śpiewy z TaizĂŠ pozostaną tym czym są, niech swoją prostotą i pierwotną oryginalnością wspierają prostą modlitwę medytacyjną.

Z tych powodów Wspólnota zezwala tylko na reprodukowanie oryginalnych utworów, w wersji, w jakiej figurują w wydawnictwach Taizé lub u autoryzowanych wydawców w poszczególnych krajach.
Śpiew

Na korzystanie ze śpiewów podczas publicznych lub prywatnych celebracji nie potrzeba żadnego zezwolenia.

“copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.” http://www.taize.fr

Top