Przedruk

Wszelkie utwory publikowane na stronach http://www.ewangelizacja.pl/ są objęte prawem autorskim. Jego przestrzeganie obowiązuje każdą osobę, która korzysta z zasobów tego serwisu.

Tekst będący przedmiotem przedruku może być publikowany w całości lub części bez wcześniejszej zgody redakcji ale z zastrzeżeniem poniższych ustaleń.

Osoba, która umieszcza na swojej stronie tekst pochodzący z naszego bloga zobowiązuje się do umieszczenia podpisu pod tekstem w następującej postaci:

Wystarczy umieścić na dole lub na górze kopii następujący tekst:

Źródło: Ewangelizacja dziś (aktywne łącze do http://www.ewangelizacja.pl/)

W postaci HTML: Źródło: <a href=”http://www.ewangelizacja.pl”>Ewangelizacja dziś</a>

– Udostępniony jest na licencji Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, autorzy: [proszę podać autorów]

UWAGA! – powyższe zasady NIE odnoszą się do tekstów pochodzących z KAI (Katolicka Agencja Informacyjna) a także artykułów z czasopism których przedruki tu prezentujemy. W sprawie ich przedruku prosimy o kontakt z autorami / redakcjami

Top