Prasa

Prasa

Tygodniki:

“Przewodnik Katolicki”

Wydawca: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha
Plac Wolności 1, 60-967 Poznań

“Przewodnik Katolicki” ma już 112 lat – to najstarszy, polski tygodnik społeczno-religijny.
Inicjatorem powołania tygodnika “Przewodnik Katolicki” był arcybiskup Florian Stablewski.

Adres
Adres redakcji
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań
Marzena Strugarek
[email protected]
Tel. 061 876 96 62
Fax 061 876 96 62
Przewodnik Katolicki

Miesięczniki:

“Posłaniec”

Wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici

Posłaniec Serca Jezusowego jest najstarszym miesięcznikiem katolickim w Polsce. Od samego początku, czyli od 1872 roku jest redagowany i wydawany przez ojców jezuitów w Krakowie. Kultywuje duchowość Apostolstwa Modlitwy, włączając w ten sposób swoich Czytelników w odpowiedzialność za najżywotniejsze sprawy Kościoła

Dzięki pięknej, kolorowej szacie graficznej, a przede wszystkim poprzez ciekawe artykuły Posłaniec umacnia swoich Czytelników na drodze wiary, ułatwia zrozumienie Pisma Świętego, pozwala dzielić się doświadczeniem życia i świadectwem wiary, wskazuje drogę do Pana i do braci. Wszystko to czyni w duchu miłości, bo przecież być posłańcem Serca Jezusowego to znaczy uczyć i przypominać, że Bóg jest Miłością.

Adres
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 012 62 93 200, fax 012 42 95 003

“Przegląd Powszechny”

Wydawca:Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo RHETOS

Przegląd Powszechny jest miesięcznikiem jezuickim, poświęconym sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym. Różnorodność poruszanych tematów – czasem pozornie odległych od Kościoła, odzwierciedla szerokie rozumienie wiary, które każe odnajdywać ją wszędzie tam, gdzie człowiek czyni dobro. Religia przedstawiona w kontekście kultury, historii i polityki, pozwala ująć życie człowieka w całym bogactwie przejawów jego wiary, nie pomijając tych pośrednich, bardziej subtelnych, które nie odnoszą się wprost do Boga. Jest to, zatem perspektywa par excellence katolicka.

Adres
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
tel. (022) 849 02 39, 54 28 726, 54 28 727
tel./fax: (022) 849 02 78
e-mail: [email protected]

“Wychowawca”

Wydawca:Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców przy współudziale Duszpasterstwa Nauczycieli “Ostoja” w Krakowie-Mogile.

Pismo powstało w styczniu 1993 roku w środowisku katolickich nauczycieli-wychowawców powstało pismo, którego zadaniem było podjęcie pracy formacyjnej, rzetelnej refleksji nad etosem powołania nauczycielskiego, dyskusji nad systemem edukacji narodowej oraz wszelkich spraw dotyczących młodego pokolenia. Należy podkreślić, iż wśród wielu czasopism pedagogicznych pismo “Wychowawca” jest jedynym o charakterze katolickim, kierowanym do nauczycieli.
Przesłanie założycieli: formacja duchowa nauczycieli-wychowawców, wspieranie reformy polskiej oświaty, przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom dzieci i młodzieży, informowanie o “białych plamach” polskiej historii, szukanie skutecznych form współpracy szkoły z rodzicami, wspomaganie wychowania do życia w rodzinie.

Adres
31-027 Kraków
ul. Mikołajska 17/19
tel. /faks (012) 423 23 24
e-mail: [email protected]
http://wychowawca.pl

“Wzrastanie”

Wydawca: Wzrastanie

W piśmie znajdziemy zarówno informacje o muzyce, filmie; humor i krzyżówki jak i sensacyjnie opracowane tematy z historii Polski, ciekawostki turystyczno-krajoznawcze, serwis KAI, no i oczywiście lekko, bezpośrednio, życiowo podane wiadomości z zakresu wiary, moralności chrześcijańskiej. Słowem – formacja integralna! I w dobrym “opakowaniu” niebanalnych, czasem intrygujących ilustracji.

Redakcja pragnie wyjść naprzeciw temu trudnemu wyzwaniu przed jakim stają katecheci i wspierać ich, towarzysząc pracy formacyjnej z młodzieżą. Służy temu, m.in. specjalny plakat, który wprost adresowany jest do kandydatów do bierzmowania.

Adres
ul. Uczestników Ruchu Oporu 2
32-800 Brzesko
tel. (14) 68 62 723
e-mail: [email protected]

“Ruah”

Wydawca: Paganini s. c.

Adres
paganini s. c.
Małgorzata i Weronika Kotarba
31-135 Kraków, ul. Batorego 25/11
tel./fax: 012/ 623 71 81, tel. 012/ 623 71 82
[email protected]

Redakcja RUaH.pl
Małgorzata Kotarba
[email protected]
tel. 012/ 623 71 81
tel. kom. 601 452 721

Dwumiesięczniki:

“Czas Serca”

Wydawca:
Wydawnictwo „DEHON” Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

„Czas Serca” to dwumiesięcznik religijno-społeczny wydawany od 15 lat przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. Adresowany jest głównie do rodzin katolickich pragnących żyć duchowością Bożego Serca. Aktualnie „Czas Serca” dociera do około 6 tysięcy czytelników. Daje on okazję do: ugruntowania swojego życia religijnego i duchowego, zgłębiania zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną, szukania odpowiedzi na trudne pytania, wzrastania młodym do prawdziwej miłości, poznawania duchowości Bożego Serca.
Naszym czasopismem pragniemy służyć Kościołowi w Polsce i uczestniczyć w budowaniu cywilizacji miłości we współczesnym świecie.

Adres
„Czas Seca”
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: (+48) (12) 290-52-98
290-52-99
fax: wew. 23
http://www.wydawnictwo.net.pl
[email protected]

“Głos Karmelu”

Wydawca:
Wydawnictwo Karmelitów Bosych

„Głos Karmelu” to dwumiesięcznik o charakterze formacyjnym, dla wszystkich podążających ścieżkami życia duchowego. Na jego łamach spotkasz wielkich mistrzów modlitwy: św. Teresę od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresę od Dzieciątka Jezus i innych doświadczonych przewodników po szlakach świętości, tu znajdziesz rady i wskazówki dotyczące życia duchowego, wreszcie tutaj możesz zaprzyjaźnić się z naszą wielką rodziną karmelitańską. Każdy numer stanowi odsłonę numeru rocznego. Dotychczas dużo uwagi poświęciliśmy dwóm zagadnieniom – świętość i modlitwa. W tym roku koncentrujemy się na tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Styczniowy numer pt. „Światłość w ciemności” dotknął problemu grzechu. Marcowy numer Pt. „Powrót dziecka” skupi się na nawróceniu. Kolejną odsłonę tego tematu stanowić będzie numer majowy pt. „Serce za serce”. W tym roku ukażą się także numery pt.: „Matka Miłosierdzia”, „Bądź miłosierny” oraz „Niespokojne serce”.
Zapraszamy Cię, pójdź z nami ścieżką na Górę Karmel.

Prenumeratę można zamówić pod adresem redakcji.
Cena: 1 egz. – 5 zł, prenumerata roczna – 30 zł, półroczna 15 zł

Adres
Redakcja „Głos Karmelu”
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
ul. Glogera 5
31-222 Kraków
Tel. 012 416 85 12
[email protected]
www.karmel.pl/glos

“Głos Ojca Pio”

Wydawca:
Kuria Prowincjalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków.

Poza artykułami dotyczącymi wprost Ojca Pio (życiorys, listy, fotografie, wywiady z osobami, które spotkały się z nim, opisy miejsc, w których przebywał, świadectwa łask otrzymanych za jego wstawiennictwem), dwumiesięcznik zawiera także teksty związane z nauczaniem papieskim, szeroko rozumianym franciszkanizmem, zagadnieniami życia wewnętrznego, liturgią, problematyką biblijną i hagiografią.

Archiwalne numery można pobrać bezpłatnie.

Adres
Redakcja Głos Ojca Pio
ul. Korzeniaka 16
30-298 Kraków
tel/fax +48 12 623 80 58
http://www.glosojcapio.pl

Kwartalniki:

“eSPe”

Wydawca:
Wydawnictwo eSPe, Kraków.

Katolickie pismo młodych

jeśli interesuje Cię w życiu tylko to, co łatwe i lekkie
jeśli nie stawiasz sobie na serio pytań o sens życia i wartości
jeśli nie interesuje Cię poszukiwanie Boga wciąż na nowo
jeśli nie zastanawiasz się nad tym, jak stać się świętym w XXI wieku

Nie jesteśmy dla Ciebie!

eSPe jest dla ludzi, którzy starają się pogłębić wiarę. Szukających czegoś więcej, niż przeciętność. Chcemy być forum wypowiedzi dla tych, którzy noszą w sobie rozbudzone oczekiwania wobec życia i rzeczywistości – nie przyjmują jej biernie, ale pragną zmiany i wiedzą, że ta zmiana powinna się zacząć od nich samych.
Tematyka publikowanych przez nas tekstów odnosi się głównie do sfery szeroko rozumianego życia duchowego, ale piszemy także o historii, życiu społecznym i kulturze. Każdy numer eSPe jest tematyczny i oprócz artykułów tematycznych znajdują się w nim także stałe działy oraz świadectwa.

STAŁE DZIAŁY:
Listy o powołaniu – zawiera listy z pytaniami dotyczącymi rozeznania powołania i sposobu jego realizacji, oraz odpowiedzi pijarskiego promotora powołań, o. Tomasz Jędrucha SP
Drogowskazy wiary – krótkie, zasadnicze teksty dotyczące kontrowersji rodzących się przy zderzeniu wiary z obecną rzeczywistością
Dzień dla Jezusa – są to wprowadzenia do medytacji, oparte na jednym lub kilku wybranych tekstach biblijnych
Tajemnice świętej Księgi – komentarze teologa biblijnego, Danuty Piekarz, do wybranych tekstów

Biblia Twojej modlitwie – teksty Pisma Świętego zawierające odniesienie do tematu numeru
Warto przeczytać – propozycje wydawnicze z krótkimi streszczeniami
Żył raz człowiek – szkice poświęcone sylwetkom świętych znanych i mniej znanych
Mężczyzną i kobietą stworzył ich – refleksje nad małżeństwem jako drogą do Boga
Obrazy wiary – czyli co powstanie, jeśli na sztukę popatrzy kompetentny chrześcijanin
Rozmowy o poezji – krótki przystanek poświęcony kontemplacji sztuki słowa – teksty Leszka A. Moczulskiego
Ku refleksji – eseje o tym, co w naszej rzeczywistości warte jest chwili zastanowienia.

Adres
Redakcja Kwartalnika eSPe
ul. Pijarska 2
31-015 Kraków
tel.: 012 / 422 22 55 wew. 39
fax.: 012 / 421 98 95
e-mail: [email protected]
http://www.espe.pl/

“Życie Duchowe”

Wydawca:
czasopismo stowarzyszone
w Konsorcjum Prasowym WAM

O kwartalniku Życie Duchowe powiedzieli:

Abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki:
Życie Duchowe abonuję i czytam od pierwszego numeru. Fachowe, a jednocześnie popularnie napisane artykuły autorów polskich i zagranicznych stanowią lekturę pożyteczną i potrzebną. Życie Duchowe jest ważnym narzędziem nowej ewangelizacji, której potrzebuje Polska na przełomie wieków.

Bp Jan Szkodoń:
Dla pogłębienia wiedzy o życiu wewnętrznym, dla zapoznania się ze szkołami duchowości, sylwetkami świętych, kandydatów na ołtarze – ten kwartalnik jest wielką pomocą. Nie tylko osoby duchowne i zakonne winny sięgać po Życie Duchowe, ale i świeccy. Aby pomóc sobie i pomóc innym, potrzeba sięgać do doświadczeń i przemyśleń innych, z przeszłości i osób nam współczesnych.

Życie Duchowe ukazuje się od 1994 roku
redaktor naczelny: Józef Augustyn SJ

Adres
Życie Duchowe
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
redakcja tel. 012 629 32 92
prenumerata tel. 012 629 32 73
[email protected]
http://wydawnictwowam.pl/zd/

“Drakka”

Wydawca:
EMERALD
Ankudowicz Piotr

Magazyn muzyczno-kulturalny, którego celem jest propagowanie w czasach popkultury chrześcijaństwa jako żywej, fascynującej, ciekawej kultury alternatywnej.
Pismo skierowane jest przede wszystkim do młodzieży szkół średnich i studentów oraz każdego, kto zainteresowany jest nietuzinkowym, alternatywnym spojrzeniem na rzeczywistość.

Adres
Drakka
[email protected]
http://www.drakka.pl/

Top