info

W twoim mie??cie b?d?? okolicy dzieje si? co?? ciekawego? Chcesz poinformowa? o jakim?? wydarzeniu? Jeste?? organizatorem festiwalu, rekolekcji, warsztat??w, zawod??w sportowych i nie wiesz jak trafi? do jak najwi?kszej grupy odbiorc??w?

Organizujesz ciekawe: spotkanie? rekolekcje? imprez?? konferencj?? – zapro?? nas! przyjedziemy z kamer? i przygotujemy relacj? z wydarzenia!

Zapraszamy do wsp????pracy r??wnie?? – Ty mo??esz rozpocz?? wsp????prac? z nami. Wype??nij formularz. Po akceptacji, Twoja informacja zostanie zamieszczona w dziale aktualno??ci i wydarzenia. Informacje mog? dotyczy? nawet wydarze?? z przysz??ego roku.

Je??eli wiesz o ciekawych i wa??nych sprawach dla Ciebie, Twojej Parafi pisz do nas. Zach?camy do przesy??ania ??wiadectw o roli Jezusa w Waszym ??yciu.

Prosimy o kontakt za po??rednictwem poczty eletronicznej lub bezpo??rednio na adres [email protected]

Serwis http://www.ewangelizacja.pl/ tworzy kilkuosobowy zesp???? redakcyjny: ??wieccy absolwenci teologii oraz studenci innych kierunk??w.

Top