Misterium

KSM
Misterium

Według Słownika wyrazów obcych misterium (łac. tajemnica) to średniowieczny utwór dramatyczny o treści biblijnej, zwłaszcza pasyjnej. Widowiska Męki Pańskiej rozwinęły się w średniowieczu. Przedstawiano je w kościołach, następnie na placach miejskich. Obecnie kult Męki Pańskiej – Tajemnicy Zbawienia – żyje wśród nas, bo dotyczy przecież relacji człowieka z Bogiem, bo Chrystus dał swoje życie za nas wszystkich. W kościołach rozpowszechniony jest poprzez nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale, a w domach parafialnych, placach przykościelnych lub w oddalonych czasem miejscach przedstawiane są widowiska Męki Pańskiej. I tak jest np. na Podkarpackiej Ziemi, w Babicy k. Rzeszowa, gdzie od 10 lat ma miejsce Misterium.

Misterium

O genezie Misterium w Babicy…
…rozmawiam z jego aktorami. Spotkałem się z nimi 4 lutego br. (termin „zaklepałem” u proboszcza ks. Józefa Trzeciaka). W domu parafialnym zebrali się aktorzy, by omówić przygotowanie widowiska, które w tym roku odbędzie się 1 kwietnia, bo na ten czas przypada Niedziela Palmowa.
Pytam: skąd taki pomysł? Odpowiedzi udzielają: Aneta Jakóbska, Krzysztof Drążek, Joanna Łyszczak-Wilk, Elżbieta Kuś.
Aneta Jakóbska (z domu Mac) 10 lat temu, jako szefowa koła KSM w Babicy, zaproponowała zorganizowanie Misterium dla parafian. „– Jeśli gramy jasełka w okresie Bożego Narodzenia, to może byśmy spróbowali przedstawić w czasie Wielkiego Postu Misterium Męki Pańskiej?” Pomysł chwycił. Kilku chłopców poszło do ks. proboszcza, który to zaaprobował, roztaczając opiekę nad tym przedsięwzięciem. Koło KSM było prężne, a prezeska energiczna, z żyłką organizatorską, otwarta na współpracę z rówieśnikami w zakresie działalności kulturalno-religijnej.

A jak aktorzy dźwigają swoje role?

Kandydaci na aktorów zgłaszali się sami. Potem dopasowali się do ról, biorąc pod uwagę cechy fizyczne, możliwości głosowe, uzdolnienia wokalne, wnętrze duchowe…
Niebagatelne zadanie aktorskie ma Krzysztof Drążek, wcielający się już od 10 lat w rolę Chrystusa. Chodzi tu przecież nie tylko o dźwiganie krzyża – w dosłownym znaczeniu tego słowa, ciężkiego, drewnianego krzyża – ale o zagranie cierpiącego okrutnie Zbawiciela. Rozmawiając o tym, jest wzruszony. Mówi o tremie, o tym, jak chciałby zagrać najlepiej. Wie, że wcielanie się w postać Chrystusa zobowiązuje. Ma obecnie Chrystusowe 33 lata. Chce być zewnętrznie podobny do Chrystusa. Zapuszcza brodę, choć żona tego nie lubi.

A Marię, Matkę Jezusa, gra skromna Joanna Łyszczak-Wilk. – Próbuje oddać cierpienie poprzez milczenie… – mówią o niej koleżanki – aktorki Misterium.

W przedstawieniu, początkowo skromnym, obliczonym na niewielkie widowisko dla miejscowej ludności, obecnie bierze udział kilkudziesięciu aktorów, głównie młodzież z Babicy i okolicznych wiosek. Z KSM-u i niezrzeszona. Po 10 latach, które minęły od pierwszego przedstawienia, wiele osób, wówczas młodych, stało się dojrzałymi pod względem wieku i doświadczenia aktorskiego. Ale wciąż są pełni zapału!

Amfiteatr

Pełne uroku wzgórza wznoszące się za kościołem pw. Dobrego Pasterza w Babicy tworzą naturalny amfiteatr, niczym w starożytnych czasach. Od 10 lat, w każdą Niedzielę Palmową, początkowo sami parafianie, a obecnie tłumy w liczbie nawet kilku tysięcy osób, mają przed oczyma obrazy (sprzed XX wieków), które wkomponowane w pejzaż Babicy, przypominają Jerozolimę, Golgotę…

marzec-2007-wzrastanie-misterium-ofiara

Scenografia, stroje stylizowane na epokę, w której żył Chrystus. Moi rozmówcy podkreślają, że bez względu na warunki pogodowe (a niekiedy bywa jeszcze mroźno, wietrzno) aktorzy występują w sandałach na bosych nogach, obrani zgodnie z przekazem Biblijnym. Półmrok rozjaśniany jest pochodniami i światłami punktowymi (widowisko odbywa się po wieczornej Mszy św.) i muzyką, która dociera nie tylko do ucha, ale i do serc uczestników Misterium.
Zerkam na scenariusz. Trzydzieści scen. Ustawicznie, z roku na rok twórczo modyfikowany, nie kopiuje innych misteriów. Oczywiście, główną bazę stanowi Pismo Święte, uzupełniane czasem np. tekstem Romana Brandstaettera.

Cele i przesłania Misterium w Babicy

„Uświadomić widzom, jak to było, że to było naprawdę”…
„Przemówić obrazami”…
„Przygotować się do Świąt Wielkanocnych”…
„Uświadomić wartość brania krzyża codziennych obowiązków”…
Na koniec może warto przytoczyć wypowiedź Krzysztofa Drążka, byłego ministranta, członka KSM, udzielającego się w różnych imprezach kulturalnych (np. w jasełkach), a od 10 lat grającego Chrystusa, który podzielił się refleksją: „Czy kawaler, czy żonaty musi mieć zawsze czas dla Pana Boga”.

Tą dewizą od wielu lat kierują się twórcy Misterium. Dzięki nim pagórki przy kościele Dobrego Pasterza w Babicy głoszą wokół Mękę Pańską, zakończoną Zmartwychwstaniem.

Julian Kania

Tekst z marcowego numeru „Wzrastanie”

Katolicki Miesięcznik dla Młodzieży
„Wzrastanie”
ul. Uczestników Ruchu Oporu 2
32-800 Brzesko
tel. (014) 68-62-723
e-mail: [email protected]
www.wzrastanie.pl

hastagi na stronie:

#MISTERIUM BABICA 2011 #misterium w Babicy 2011 #bashobora pionki

One Comment;

  1. wesoly*** said:

    Byłem na tym przedstawieniu i do tej pory jestem jeszcze pod wrażeniem rozmachu z jakim zostało ono zorganizowane. Warto było. Teraz czekam na płytę na której panowie kamerzyści utrwalili to wydarzenie.

Top