Kolędnicy Misyjni pomogą dzieciom w Peru

Kolędnicy Misyjni pomogą dzieciom w Peru

“Muchas gracias, hermanos. Dziękujemy szczerze, niech Wam Pan błogosławi i anioł zawsze strzeże” – te słowa usłyszą wszyscy, którzy przyjmą kolędujących małych misjonarzy. Po raz kolejny dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w niemal wszystkich diecezjach w kraju rozpoczną w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia akcję „Kolędnicy Misyjni”.

W tym roku w scence kolędowej dzieci opowiedzą o Dobrej Nowinie i pomocy dla dzieci w Peru. Przy okazji kolędowania zbiorą datki, które Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) przeznaczy na budowę domów dla dzieci ulicy, szkół dla dzieci pozbawionych dostępu do nauki, opiekę medyczną dla chorych, opiekę i stypendia dla dzieci zmuszanych do pracy i formację chrześcijańską. Ale – co podkreślają organizatorzy – wartość akcji nie mierzy się sumą zebranych pieniędzy, ale skutkami duszpasterskimi. To kolędowanie „jest wyrazem autentycznego apostolstwa misyjnego dzieci wśród dorosłych”.

Dzieci do kolędowania przygotowywały się od początku Adwentu. Katecheci i animatorzy PDMD przeprowadzili katechezy wprowadzające w klimat misyjnego zaangażowania dzieci, opowiadali o sytuacji ich rówieśników w Peru. W drugi dzień świat Bożego Narodzenia w parafiach odbędzie się tzw. rozesłanie kolędników misyjnych. Podczas Mszy św. dzieci otrzymają błogosławieństwo, a parafianie zostaną poinformowani o czasie i celu przedsięwzięcia. Dzieci będą kolędować między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Mogą również przygotować jasełka misyjne. Przy tych okazjach zbiorą pieniądze na rzecz dzieci w Peru.Przypadająca 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego (tradycyjnie zwana Trzech Króli) jest Misyjnym Dniem Dziecka. Tego dnia odbywa się podsumowanie akcji Kolędnicy Misyjni w parafiach.

W 2006 r. polskie dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zebrały ponad milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych (dokładnie 1 285 441, 09 zł). Znacząca część tej kwoty pochodziła z ofiar dzieci pierwszokomunijnych (722 308, 80 zł), w 40 diecezjach przy okazji I Komunii Świętej dzieci pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Kolędnicy Misyjni uzbierali kwotę 345 531,11 zł, która wsparła 28 projektów, niosących pomoc 36 624 dzieciom w Republice Środkowoafrykańskiej w regionach najbardziej dotkniętych w czasie rebelii z przełomu 2003 i 2004 roku.

Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przekazane na projekty w Peru. Kraj ten leży w zachodniej części Ameryki Południowej nad Oceanem Spokojnym. To kraj o ponad 80 strefach klimatycznych. Na powierzchni czterokrotnie większej od Polski żyje prawie 10 mln mniej mieszkańców. Pomimo wielu bogactw naturalnych Peru należy do najbiedniejszych i najbardziej zacofanych krajów Ameryki Południowej. Ponad połowa mieszkańców żyje w ubóstwie, problem ten dotyka zwłaszcza dzieci. W ciągu jednego roku życie traci 20 tys. dzieci przed ukończeniem 1. roku życia. Te, które przeżyją, niejednokrotnie muszą się borykać z bezdomnością. Tylko na ulicach Limy (stolica Peru) i kilku innych miast żyje ich kilka tysięcy. Ponad 2 mln małych Peruwiańczyków (ok. 51%) musi pracować.

Około 90% ludzi wyznających religię jest katolikami. Ewangelizacja Peru rozpoczęła się w XVI wieku, wraz z przyjściem Hiszpanów na tamte tereny. Do dziś w ludowej religijności Peruwiańczyków zachowało się jednak wiele elementów pogańskich. Największym problemem Kościoła w Peru jest brak rodzimych kapłanów. W kraju tym jest obecnie 64 polskich misjonarzy: 37 księży diecezjalnych, 18 księży zakonnych, 4 siostry zakonne i 5 misjonarzy świeckich.

W Peru jest garstka ludzi zamożnych i szerokie grono biednych. Misjonarze są obrońcami ubogich, występują przeciwko niszczycielskiej działalności mafii i przemytników. Niejednokrotnie płacą za to życiem, jak dwaj polscy franciszkanie pracujący w Andach w Pariacoto. O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek zostali zamordowani w Peru w 1991 r.

6 stycznia w kościołach w Polsce odbywa się także dzień solidarności z misjonarzami. Papieskie Dzieła Misyjne i Komisja ds. Misji Episkopatu Polski po raz kolejny wspólnie będą animować dzień współpracy duchowej i materialnej Kościoła w Polsce na rzecz ponad 2150 naszych misjonarzy, pracujących na wszystkich kontynentach świata.

Rok 2008 Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła Rokiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z okazji 150-lecia Dzieła w naszym kraju. PDMD rozpoczęło swoją działalność w Krakowie na przełomie lat 1857/1858. Tam właśnie, dokładnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w dniach 6 7 czerwca odbędzie się Krajowy Kongres Misyjny Dzieci pod hasłem „Od Bałtyku po gór szczyty jesteśmy misjonarzami Chrystusa”. Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci poświęcona jest tegoroczna edycja konkursu „Mój szkolny kolega z misji”, przeznaczonego dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego hasło brzmi: „Dzieci – dzieciom misji. 150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce”.

Dzieci z Polski - dzieciom z Peru     Kolędnicy Misyjni 2007
Foto: © BP KEP
Fotoreportaż można obejrzeć na stronie Episkopatu

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce
Od 1857 roku Dzieło to, pod nazwą Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, prowadziły w Małopolsce siostry Szarytki. W 1872 r. kierownictwo przejęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo. We wszystkich diecezjach zostało ono wprowadzone w 1928 r. Wtedy też został mianowany jego dyrektor krajowy – ks. Hugo Król CM, który mieszkał w Krakowie. W latach 1884-1939 wychodziły w Krakowie “Roczniki” tego Dzieła.
W 1927 r. działało 857 lokalnych stowarzyszeń Dzieła w wielu diecezjach: krakowska (124), chełmińska (120), gnieźnieńsko-poznańska (113), tarnowska (104), katowicka (98), lwowska (61), przemyska (39), łomżyńska (35), płocka (27), wileńska (25), sandomierska (18), kielecka (17), warszawska (12), pińska (12), włocławska (11), podlaska (11), lubelska (7), częstochowska (3) i ośrodki emigracyjne (20).
W 1933 r. wychodziło 29 tys. egzemplarzy “Roczników Papieskiego Dzieła św. Dziecięctwa Jezusowego”. Dzieło liczyło wówczas 300 tys. członków, zgrupowanych w 23 500 “dwunastkach” i 1564 stowarzyszeniach lokalnych.
Działalność Dzieła została przerwana przez wybuch drugiej wojny światowej, a później w wyniku likwidacji w 1949 r. przez władze komunistyczne wszystkich organizacji i stowarzyszeń katolickich. Po Soborze Watykańskim II rozpoczęło ono swoją działalność duszpasterską w latach siedemdziesiątych dzięki intensywnej działalności ks. bpa Jana Wosińskiego, pierwszego po wojnie dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. W drugiej kadencji, od 1975 r., Ksiądz Biskup pełnił też funkcję dyrektora Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. W 1981 r. pojawiła się wkładka do “Papieskich Intencji Misyjnych” zatytułowana “Dzieci – dzieciom misji”, a od 1983 r. Wydawane jest osobne czasopismo dla dzieci – “Świat Misyjny”.
W latach dziewięćdziesiątych odnotowuje się dynamiczny rozwój Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, czego zewnętrznym wyrazem były dwa Kongresy Krajowe PDMD (26-28 VI 1995; 30 – 31 V 1998) oraz liczne kongresy diecezjalne.
We wrześniu 1997 r., z inspiracji Sekretariatu Generalnego w Rzymie, miała miejsce pierwsza w Polsce Szkoła Animatorów Misyjnych, natomiast w czerwcu 1999 r. – III Międzynarodowe Spotkanie PDMD Regionu Śródziemnomorskiego z udziałem delegacji z krajów Europy Wschodniej.

źródło: Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci/ Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski 2007

hastagi na stronie:

#kolędnicy #kolędnicy misyjni #kol?dnicy misyjni scenariusz #kol?dnicy scenariusz #jase??ka misyjne scenariusz #jasełka misyjne scenariusz #kolednicy

Authors

Top