Gorzów Wlkp – Romowie Ukraińcy i Łemkowie na Wigilii Narodów

Gorzów Wlkp.: Romowie, Ukraińcy i Łemkowie na Wigilii Narodów

Pierwszą w Gorzowie Wielkopolskim “Wigilię Narodów – wielość w jedności” zorganizował 15 grudnia w Miejskim Centrum Kultury “Zawarcie” Edward Dębicki, założyciel słynnego cygańskiego Zespołu “Terno”. Na spotkaniu opłatkowym spotkali się Cyganie, Ukraińcy i Łemkowie.

Każda grupa narodowościowa przygotowała tradycyjne potrawy wigilijne. Wystąpiły także ludowe zespoły pieśni i tańca, m.in. Zespół “Terno”, “Bośniacy” z Bolesławca, “Górale Czadeccy” z Brzeźnicy, “Łemko Tower” ze Strzelec Krajeńskich oraz chór z gorzowskiej parafii prawosławnej pw. Narodzenia NMP.

Jak zauważył Edward Dębicki, na Ziemi Lubuskiej zamieszkuje wiele narodowości, dlatego zainicjował takie spotkanie, by zbliżyć mniejszości i przyczynić się do kultywowania tradycji ich przodków.

Młodzi Łemkowie, Ukraińcy i Romowie wspominali podczas spotkania wieczory wigilijne spędzane u swoich starszych krewnych. Wymieniali przy tym potrawy i opisywali atmosferę tradycyjnych kolacji wigilijnych w swoich społecznościach.

Dębicki opowiedział, że podczas wędrówek taborów Cyganie tylko w ostre zimy wynajmowali mieszkania u innych ludzi. Zdarzało się jednak, że nie udało się wynająć żadnego lokum. Wtedy spędzali wieczór w lesie i tam urządzali wigilijny poczęstunek.

W spotkaniu wigilijnym, współorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury, udział wzięły także m.in. władze Gorzowa i województwa lubuskiego oraz przedstawiciele Towarzystw Miłośników Wilna i Lwowa.

wm / Gorzów Wielkopolski

Katolicka Agencja Informacyjna

Top