Radom – wyniki badań nt. spożycia alkoholu wśród gimnazjalistów

Radom: wyniki badań nt. spożycia alkoholu wśród gimnazjalistów

Niemal połowa radomskich gimnazjalistów przyznała, że pierwszy kontakt z alkoholem miała na rodzinnej uroczystości. I tylko jedna osoba spośród ankietowanych uczniów spotkała się z odmową sprzedaży alkoholu w sklepie. Raport został przygotowany przez Urząd Miejski w Radomiu. Łącznie przebadano 600-osobową, reprezentatywną próbę uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dyrektor wydziału zdrowia Urzędu Miejskiego Elwira Skoczek nie kryje, że sytuacja dotycząca inicjacji alkoholowej gwałtownie zmienia się w gimnazjum. Biorąc pod uwagę uczniów wszystkich klas, 73 proc. przyznaje, że miało kontakt z alkoholem. – W ciągu trzech ostatnich lat liczba ta zmalała z poziomu prawie 80 proc. – zaznaczyła dyrektor Skoczek. Z badań wynika, że co dziesiąty uczeń sięga po alkohol kilka razy w miesiącu, zaś co dwudziesty 2 razy w tygodniu. Najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo (47 proc.) i wino lub szampan (34 proc.). 39 proc. uczniów ma za sobą doświadczenie upojenia alkoholowego, a 30 proc. przyznało, że “urwał się im film”.

Niepokoją także informacje dotyczące kontaktu z narkotykami. Połowa uczniów szkół gimnazjalnych uważa, że na terenie szkoły można kupić narkotyki, 40 proc. wie, do kogo się zgłosić po ich zakup. Z badań wynika także, że prawie 60 proc. uczniów mówi o przemocy w szkole, 40 proc. było jej świadkami, zaś co piąty przyznał się, że stosował przemoc wobec kolegów. 3 proc. uznaje się za ofiary dręczenia psychicznego.

Do badań odniósł się psycholog i duszpasterz młodzieży ks. dr Marek Dziewiecki. Według niego niepokojące jest to, że niemal połowa gimnazjalistów przyznała się do pierwszego kontaktu z alkoholem na rodzinnej uroczystości. “To świadczy o wielkim kryzysie rodziców i nieodpowiedzialności z ich strony. Z badań wynika też, że łatwiej kupić alkohol w sklepie osiedlowym niż markecie, gdzie gwarantowana jest pewna anonimowość” – mówi ks. Dziewiecki.

Duszpasterz dodaje, że nie zaskakują go dane z badań, że najczęściej spożywanym alkoholem wśród młodzieży jest piwo. “Wystarczy obejrzeć telewizję. Okazuje się, że bardzo często reklamuje się ten gatunek alkoholu. W Niemczech połowa osób mających problemy z alkoholem spożywa właśnie piwo” – powiedział ks. Dziewiecki.

O raporcie będą dyskutować radomscy radni na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej.

rm / Radom

Katolicka Agencja Informacyjna

Top