??wi?tynia w niebezpiecze??stwie

??wi?tynia w niebezpiecze??stwie

Jean-Michel Touche

135 x 235 mm, 232 strony, oprawa mi?kka, ISBN 978-83-7516-642-2, cena 27,00 z??

Staniemy si? ??wiadkami kolejnych wielkich wydarze?? z dziej??w narodu wybranego. B?d? nimi: budowa ??wi?tyni Jerozolimskiej, wizyta kr??lowej Saby i ofiara na G??rze Karmel. Poznamy wielkie postaci biblijne: kr??la Salomona, prorok??w Eliasza, Ezechiela i Izajasza. Niestety, b?dziemy r??wnie?? ??wiadkami wydarze?? tragicznych: roz??amu kr??lestwa, prze??ladowa?? wyznawc??w Jahwe przez kr??low? Jezabel, wojen z Aramejczykami.

Koaj, Fryderyk i Karolka znowu przenios? si? w przesz??o???, Jednak tym razem ich misja b?dzie bardzo niebezpieczna. Przyjaciele b?d? musieli si? wykaza? nie lada sprytem i wytrwa??o??ci?, aby stawi? czo??o Diabolosowi. Anio??owi z??a, kt??ry zastawi na nich zr?czn? pu??apk?.

Czy zrezygnuj? z powierzonej im misji? Czy ujd? z ??yciem? Rozwi???? zagadk? Diabolosa?

To wyj?tkowe powie??ci przygodowe, osadzone w realiach biblijnych.

Atutami serii s? wartkie tempo akcji i mn??stwo przyg??d – przenosz? czytelnika w ??wiat zaskakuj?cych wydarze??.

Dzieci w przyst?pny i interesuj?cy spos??b zapoznaj? si? z historiami biblijnymi

Trzeci tom w serii Pos??a??cy Przymierza.

W serii ukaza??y si?:

– U podn????a g??ry Synaj

– Proroctwo Samuela

Drukarnia i Ksi?garnia ??w. Wojciecha Sp. z o.o.

ul. Chartowo 5, 61-245 Pozna??

tel. +48 61 659 37 72

www.swietywojciech.pl

Top