VI ogólnopolskie nocne czuwanie w intencji powołań

VI ogólnopolskie nocne czuwanie w intencji powołań

Pod hasłem „Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje” odbędzie się w nocy z 13 na 14 czerwca 2009 r. VI Ogólnopolskie Czuwanie Modlitewne w intencji powołań w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Czuwanie modlitewne będą prowadzić przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, seminariów duchownych i młodzież. – Będziemy modlić się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele Chrystusowym oraz w intencji młodych ludzi stojących przed wyborem drogi życiowej – wyjaśnia o. Zefiryn Mazur OFM, animator ds. powołań prowincji oo. bernardynów. – Naszą modlitwą otoczymy również Sługę Bożego Jana Pawła II, prosząc Boga o rychłą jego kanonizację – dodaje.

Zostanie także odczytany telegram, który do uczestników czuwania skierował bp Wojciech Polak, delegat Episkopatu ds. powołań. Hierarcha przypomina w nim, że Jan Paweł II 30 lat temu, nawiedzając Kalwarię Zebrzydowską podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, prosił w tym miejscu o modlitwę. – Ogólnopolskie nocne czuwanie w intencji powołań staje się dla nas wszystkich, zatroskanych o powołania i powołanych, okazją do ufnej modlitwy. Taka ufność jest nam zawsze potrzebna. Jest ona jednak szczególnie potrzebna dziś, w tych czasach, w których z różnych powodów, tak wielu młodych ludzi nie odpowiada jeszcze Bogu na dar Jego powołania – pisze bp Polak. Dodaje za Benedyktem XVI, że wobec odnotowanego spadku liczbowego kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie powinna jednak słabnąć nadzieja, że Chrystus nadal powołuje i będzie powoływał mężczyzn i kobiety do wyłącznej służby w swoim Kościele.

W programie czuwania, oprócz modlitwy, będzie koncert ewangelizacyjny zespołów oraz świadectwa osób różnych stanów.

Program czuwania 13/14 VI 2009:

18.30 – Rozpoczęcie czuwania.
– Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – Eucharystia
20.30 – Modlitwa Różańcowa w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej
– Apel Jasnogórski
21.20 – Koncert ewangelizacyjny i świadectwa osób różnych stanów
24.00 – Agapa
1.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
2.30 – Droga Krzyżowa na Kalwaryjskich Dróżkach (ze świecami)
– prowadzą przedstawiciele zgromadzeń zakonnych/diecezji
4.30 – Eucharystia (w kalwaryjskiej bazylice)
5.30 – Zakończenie czuwania
_____________________________
Informacje i zgłoszenia:
tel. (12) 422-16-50
e-mail: [email protected]

Authors

Related posts

Top