6 czerwca 2009 – kontynuacja modlitwy Jana Pawła II sprzed 30 lat

1163915_425920492 czerwca 1979 r. Jan Paweł II rozpoczął pierwszą, historyczną pielgrzymkę do Ojczyzny. W tym dniu modlił się wraz zebranymi na ówczesnym pl. Zwycięstwa w Warszawie o odnowę oblicza ziemi. Kontynuacją tej modlitwy będzie wielkie czuwanie modlitewne na pl. Piłsudskiego 6 czerwca. Wezmą w nim udział przedstawiciele wspólnot i ruchów katolickich z całej Polski.

Pierwszą Eucharystię w Ojczyźnie Następca św. Piotra odprawił w Warszawie 2 czerwca 1979 r. O godz. 16.00 Jan Paweł II przybył na plac Zwycięstwa. Najpierw oddał hołd Nieznanemu Żołnierzowi Polski. Chwilę później rozpoczęła się Eucharystia w przeddzień Zesłania Ducha Świętego. Papież zakończył homilię słowami, które na zawsze odmieniły nasze dzieje: „I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen”.

Do tych słów nawiązuje czuwanie modlitewne, które rozpocznie się 6 czerwca br. rano na pl. Piłsudskiego. – Chcemy podziękować Panu Bogu za cud wylania Ducha Świętego, który dokonał się przez modlitwę Papieża i przez przemianę Solidarności, jaka zaistniała w Polsce, w Europie i w świecie. Chcemy też modlić się o nowe wylanie Ducha Świętego, tak nam dzisiaj potrzebne – wyjaśnia ks. dr Adam Wodarczyk, moderator genaralny Ruchu Światło-Życie, inicjator czuwania.

– Nie zagospodarujemy wolności, jeżeli nie będziemy mieli ścisłego kontaktu z Duchem Świętym, bo On ma nam podpowiedzieć jak mamy to robić. Nie chcemy tej wolności zagospodarowywać według naszego myślenia ludzkiego, naszą perspektywą jest wieczność. Członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, mając taką świadomość, chcą prosić Ducha Świętego o nowe wylanie jego darów – dodaje Regina Pruszyńska, przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Na czuwanie w Warszawie przybędą przedstawiciele różnych wspólnot z całej Polski.

W sobotę 6 czerwca na pl. Piłsudskiego zostanie odsłonięty pamiątkowy krzyż, upamiętniający pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny. W 1979 roku na miejscu celebry za ołtarzem stanął kilkunastometrowy krzyż, z którego ramion zwisała czerwona stuła – znak nauczycielskiego urzędu Kościoła, był też na nim umocowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Krzyż-pomnik, wystawiony przez władze Warszawy ma 9 metrów i jest wykonany z białego granitu. Na czas czuwania także zostanie przyozdobiony stułą oraz wizerunkiem Matki Bożej, który towarzyszył modlitwie 30 lat temu. Odsłonięcie krzyża z udziałem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i metropolity warszawskiego abp. Kazimierza Nycza nastąpi o godz. 16.00. – Ten krzyż stojący w stolicy, w sercu życia politycznego, ekonomicznego, medialnego kraju to bardzo wymowny znak. Chrześcianie tutaj powinni przypomnieć, że Panem historii jest Jezus Chrystus i wołać o pomoc Ducha Świętego w rozwiązywaniu dzisiejszych problemów – wskazuje ks. Wodarczyk.

Eucharystii z udziałem biskupów będzie przewodniczył miejscowy ordynariusz abp Kazimierz Nycz, który wygłosi również homilię. – Jan Paweł II 30 lat temu mówił: „W dniu dzisiejszym na tym placu Zwycięstwa w stolicy Polski proszę wielką Modlitwą Eucharystii wspólnie z wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość. Na nasze polskie jutro”. Wierząc w świętych obcowanie, także i tym razem powtórzymy tę modlitwę wraz z Janem Pawłem II, Sługą Bożym. Będziemy się także modlić o rychłą beatyfikację Papieża – mówi ks. Wodarczyk.

Podczas uroczystości 30-lecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo zespołom ewangelizacyjnym z różnych ruchów. – To także nawiązanie do słów Papieża, wypowiedzianych w tym miejscu w 1979 roku. „Właśnie tu, na tej ziemi, na tym szlaku trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego Krzyża i Jego Zmartwychwstania” – mówił Papież. Błogosławieństwo przyjmą ludzie świeccy zrzeszeni w ruchach katolickich. Mają stać się oni znakiem dla wszystkich, którzy będą na tym placu, że ewangelizacja jest zadaniem każdego. Każdy ma być misjonarzem i ma swoją Afrykę – to jest czasami miejsce pracy, sąsiedztwo, rodzina. Trzeba tę misję ewangelizacyjną podjąć – podkreśla ks. Wodarczyk. Wieczorem odbędzie się koncert ewangelizacyjny, którego realizację powierzono Marcinowi Pospieszalskiemu.

Szczegóły dotyczące czuwania oraz akredytacji dla dziennikarzy dostępne są na stronie www.pielgrzymka.oaza.pl.

md/

Authors

Related posts

Top