Dzień Modlitw za Kościół w Chinach

Dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi Wspomożycielki Wiernych „czczonej z tak wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan w Szanghaju”, ma się stać okazją dla katolików całego świata, by „zjednoczyć się w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach” – napisał o tym Benedykt XVI w liście do Kościoła w Chinach w 2007 r. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego, Kościół katolicki w Polsce i na świecie już po raz drugi, 24 maja będzie szczególnie modlił się za chińskich katolików.

W tym roku Dzień Modlitw za Kościół w Chinach (24 maja) przypada w niedzielę, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tego dnia w intencjach Kościoła w Chinach będą się modlić katolicy na całym świecie. W Polsce, do wspólnej modlitwy zaprasza m.in. Naukowe Koło Misjologów oraz Sekcja Misjologii UKSW. Za Kościół w Chinach będą się oni modlić 24 maja, podczas nabożeństwa majowego o godzinie 18.00, w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji zachęca do włączenia się w modlitwę, a także do wykorzystania podczas nabożeństw, Mszy św. czy spotkań informacyjnych i katechez w całej Polsce, specjalnych materiałów i dokumentów na ten dzień. Przygotowali je: siostry i duszpasterze związani z Ośrodkiem Migranta “Fu Shenfu”, Siostry Misyjne z Chin oraz Naukowe Koło Misjologów Sekcji Misjologii UKSW. Materiały są opublikowane m.in. w biuletynie informacyjnym „Chiny dzisiaj”. Wydawany jest on w Polsce od 2006 r. i przybliża życie katolików w Chinach. Biuletyn jest poświęcony problematyce religii, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej. Przy jego tworzeniu współpracują Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści) oraz Polska Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego dwumiesięcznika katolickiego „China heute”, wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin.

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ogłosił Benedykt XVI w liście do chińskich biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich Kościoła katolickiego z 27 maja 2007 r. Papież wyraził w nim życzenie, by dzień 24 maja każdego roku był poświęcony pamięci i modlitwom za ten Kościół. „W tymże dniu katolicy całego świata, szczególnie ci pochodzenia chińskiego, wyrażą swą braterską solidarność i troskę o was, upraszając u Pana historii dar wytrwania w świadectwie, pewni, że wasze minione i obecne cierpienia dla Świętego Imienia Jezus i wasza nieugięta lojalność wobec Jego Zastępcy na ziemi, zostaną nagrodzone, nawet jeśli niekiedy wszystko mogłoby się wydawać gorzkim niepowodzeniem” – napisał Papież. Przypomniał też chińskim katolikom przykazanie miłości, które wskazuje, by kochać również nieprzyjaciół i modlić się za nich.

Połowa Chińczyków to agnostycy, tradycyjne religie chińskie wyznaje blisko 30% ludności, około 9% to buddyści, a tylko 1% stanowią katolicy. Choć procentowo wydaje się to niewiele, jest to 12 do 14 mln wiernych, którzy doznają licznych prześladowań. Na 138 diecezji 22 nie ma własnych kapłanów. Prawie 2400 duchownych i sióstr zakonnych stanowi tzw. „Kościół podziemny”.

Modlitwa Benedykta XVI z 16 maja 2008 r.

Najświętsza Dziewico,
Matko Słowa Wcielonego i Matko nasza,
czczona jako Wspomożycielka Wiernych w sanktuarium Sheshan, na którą spogląda z serdeczną miłością cały Kościół w Chinach, zwracamy się dziś do Ciebie, by błagać o Twoje wstawiennictwo. Spójrz na lud Boży i prowadź go z macierzyńską troską drogą prawdy i miłości, aby we wszystkich okolicznościach był za­czy­nem harmonijnego współżycia wszystkich miesz­kańców tego kraju.

Swoim TAK wypowiedzianym w Nazarecie sprawiłaś, że odwieczny Syn Boży przyjął ciało w Twoim dziewiczym łonie i dał początek dziełu zbawienia. Mia­łaś wielki wkład w to dzieło, ponieważ zgodziłaś się, by miecz boleści przeszył Twoją duszę, kiedy stałaś na Kalwarii przy Twoim Synu, który umierał, by człowiek miał życie.

Od tamtej chwili stałaś się w nowy sposób Matką wszystkich, którzy z wiarą przyjmują Jezusa Twojego Syna i decydują się iść za Nim, biorąc na ramiona Jego krzyż. Matko Nadziei, która przez ciemność Wielkiej Soboty podążałaś z niezłomną ufnością ku wielkanocnemu porankowi, daj Twoim dzieciom umiejętność odczytania znaków miłującej obecności Boga w każdej sytuacji, nawet tej najciemniejszej.

Matko Boża z Sheshan, wspieraj zaangażowanie tych, którzy w Chinach wśród codziennych zmagań trwają w wierze, nadziei i miłości, aby nie lękali się mówić światu o Jezusie i Jezusowi o świecie. Figura, która wznosi się ponad sanktuarium, przestawia Cię, jak podnosisz w górę swojego Syna, pokazując Go światu z otwartymi w geście miłości ramionami. Pomóż chińskim katolikom, by zawsze byli wiarygodnymi świadkami tej miłości i trwali w jedności ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół.

Matko Chin i Matko Azji, módl się za nami teraz i zawsze. Amen!

Authors

Related posts

Top