Biskup nominat Krzysztof Zadarko przyjmie 25 IV święcenia biskupie

W sobotę 25 kwietnia w katedrze koszalińskiej odbędzie się ingres biskupa nominata ks. Krzysztofa Zadarki. Głównym konsekratorem będzie bp Edward Dajczak. Ks. Zadarko został mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 16 lutego br.

Ks. Krzysztof Zadarko przyjmie sakrę biskupią w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w trakcie uroczystej Mszy Św. o godz. 11.00. Głównym konsekratorem będzie biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak, a współkonsekratorami – metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz i bp senior Tadeusz Werno. Łącznie w uroczystości udział weźmie 11 biskupów, w tym jeden z Episkopatu Szwajcarii, gdzie ostatnio posługiwał biskup nominat.

Jako zawołanie biskupie ks. Zadarko wybrał słowa z 2 Listu św. Pawła do Koryntian: “Amen. Bogu na chwałę” (2 Kor 1,20). Wybór swój wyjaśniał następująco: „Wezwanie to, czytane w kontekście całego listu, mówi o powołaniu apostolskim w Kościele do głoszenia prawdy objawianej słowem i życiem, podejmowanym dla chwały Bożej”.

Papieską decyzję o nominacji ogłosił 16 lutego nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Ojciec Święty Benedykt XVI powierzył ks. Zadarce, nowemu sufraganowi koszalińsko-kołobrzeskiemu, tytularną stolicę Cavaillon.

Swoje mianowanie przyszły sufragan postrzega jako „kolejne wyzwanie na drodze wiary i powołania, które zaczęło się w kapłaństwie. Kolejne powołanie, o wiele trudniejsze z wszystkich zadań i obowiązków, które były mi powierzane przez Kościół do tej pory”. Wyraża jednocześnie ufność w pomoc Jezusa Miłosiernego i Matki Boskiej Skrzatuskiej. Ks. Zadarko podkreślił również, że „pierwszym (…) zadaniem dla biskupa jest udzielanie silnego poparcia wysiłkom duchowieństwa i wszystkim inicjatywom świeckich, których celem jest odkrywanie tych wszystkich miejsc, gdzie Kościół powinien być obecny.”

Ks. Krzysztof Zadarko urodził się 2 września 1960 r. w Słupsku. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu 25 maja 1985 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Tadeusza Werno. Po uzyskaniu święceń pełnił początkowo posługę wikariusza w koszalińskiej parafii katedralnej, gdzie był również katechetą. W latach 1987-1990 studiował homiletykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po ukończeniu studiów ks. Zadarko podjął posługę w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, gdzie wykładał homiletykę i zastosowania mass mediów w duszpasterstwie. W latach 1991-94 był również prefektem koszalińskiego seminarium, a w latach 1992-94 kierował diecezjalną rozgłośnią radiową. Począwszy od roku 1995 ks. Zadarko pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Koszalinie, przez kilka kadencji był też członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej oraz Rady Konsultorów. Od 2005 r. był także rzecznikiem prasowym ówczesnego ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego bp. Kazimierza Nycza.

W 2007 r. wyjechał do Szwajcarii, gdzie pracował jako duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu.

W roku 2008 ks. Krzysztof Zadarko obronił doktorat z homiletyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematem jego rozprawy były przypowieści w kaznodziejstwie, a promotorem pracy był biblista ks. prof. Roman Bartnicki.

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska została ustanowiona w 28 czerwca 1972 roku przez papieża Pawła VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus”. Przynależy do metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Jest największą terytorialnie diecezją w Polsce – liczy blisko 850 tys. wiernych, którzy należą do 220 parafii.

Pierwszym ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej był kard. Ignacy Jeż. Od sierpnia 2007 r. diecezją kieruje bp Edward Dajczak. Biskupem pomocniczym diecezji jest bp Paweł Cieślik. Patronami diecezji są św. Wojciech oraz św. Maksymilian Maria Kolbe.

(kw/md © Biuro Prasowe KEP 2009)

hastagi na stronie:

#boszabora w polsce

Authors

Related posts

Top