Żywe Słowo Boże w życiu i misji kapłanów – list biskupów na Wielki Czwartek 2009

Żywe Słowo Boże w życiu i misji kapłanów – list biskupów na Wielki Czwartek 2009

„To musi być dzień naszej wielkiej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i dzień rachunku sumienia każdego z nas z troski o powołania” – piszą biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Przekazują w nim swoje refleksje na temat powołania kapłańskiego i Słowa Bożego.

Zwracając się do kapłanów w Roku św. Pawła, biskupi sięgają do słów Apostoła, skierowanych do Tymoteusza – jego ucznia i jednego z najbliższych współpracowników. Apostoł Narodów wyznaczył go, by przewodził Kościołowi w Efezie. „Abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk” – pisał św. Paweł w liście do Tymoteusza (2 Tm 1, 6). Te wskazówki przypominają biskupi w Wielki Czwartek. Podkreślają też zakorzenienie sakramentu kapłaństwa w Eucharystii.

Nawiązując do zakończonego w październiku ubiegłego roku Synodu Biskupów, poświęconego Słowu Bożemu, hierarchowie podkreślają jego rolę w życiu osobistym i posłannictwie kapłanów, a także w ich przygotowaniu do „wzięcia na siebie odpowiedzialności za Kościół i za przekaz wiary”. Podają tu przykład Tymoteusza, którego do funkcji ucznia i następcy Apostołów przygotowało właśnie rodzinne przekazywanie Ewangelii.

Biskupi zachęcają do nieustannego odkrywania Pisma Świętego. Nie chodzi im jedynie o codzienną lekturę Biblii, ale przede wszystkim o sposób czytania. „Pismo jest Bogiem natchnione” – stwierdzają, odwołując się do słów Apostoła Narodów. Zwracają uwagę na to, że jest ono „żywym Słowem Boga” i jak pisze Paweł do Tymoteusza, ma „prowadzić, przewodzić, uczyć, co jest dobre, wyposażyć człowieka w pełni i przygotować do każdego dobrego czynu”.

Takiej właśnie codziennej lektury Pisma Świętego biskupi życzą kapłanom. Proponują, by kapłani zachęcali do praktyki rodzinnego czytania Pisma Świętego, niezależnie od kondycji danej rodziny. Ostrzegają natomiast przed niepełnym, czysto studyjnym podejściem do Słowa Bożego i przed jego jednostronnymi interpretacjami.

– Znajomość Pisma nie polega wyłącznie na jego zrozumieniu, lecz na wypełnieniu – podkreślają biskupi. Św. Paweł mówi Tymoteuszowi: szukaj ludzi godnych zaufania i zdolnych do nauczania. Odnosząc te słowa do czasów obecnych, biskupi zadają pytanie o kolejne pokolenie uczniów, które ma nadejść. Wobec tej refleksji Wielki Czwartek ma stać się dniem modlitwy o nowe powołania kapłańskie i dniem rachunku sumienia „z troski o te powołania”.

Refleksję na temat rzeczywistości Ewangelii w życiu osobistym kapłanów i w ich misji biskupi kończą, wyrażając życzenie, by Słowo Chrystusa było punktem odniesienia ich kapłańskiego życia i posłannictwa.

List, który podpisali 11 marca 2009 r. biskupi obecni na zebraniu plenarnym w Warszawie, skierowany jest do kapłanów jako przesłanie na Wielki Czwartek (9 kwietnia).

(jl/jk © Biuro Prasowe KEP 2009)
dsc_3659

Dziś Wielki Czwartek, który rozpoczyna Triduum Paschalne. Są to trzy dni poprzedzające Zmartwychwstanie Chrystusa.

Uroczystość Wielkiego Czwartku upamiętnia ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa.

W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych jest odprawiana tzw. “msza krzyżma”. Olej poświęcony podczas tej mszy jest używany w ciągu roku do udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania i namaszczenia.

Z liturgią tego dnia łączy się obrzęd obmycia nóg przez biskupa dwunastu mężczyznom. Ma on upamiętniać Ostatnią Wieczerzę, kiedy Jezus uczynił to uczniom. Obrzęd ten i jego sens wyjaśniają towarzyszące mu słowa “Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali…” z ewangelii według św. Jana.

Na zakończenie liturgii wielkoczwartkowej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej “ciemnicą”. Symbolizuje to uwięzienie Chrystusa przed śmiercią. Od tej chwili aż do wieczora w Wielką Sobotę, w kościołach milkną dzwony i organy, a odzywają się drewniane kołatk

Authors

Related posts

Top