Bp Budzik obchodzi 5-lecie sakry biskupiej

Bp Budzik obchodzi 5-lecie sakry biskupiej

Sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik obchodzi dziś (3.04) piątą rocznicę święceń biskupich. Nominację biskupią otrzymał, gdy był rektorem seminarium duchownego w Tarnowie.

Ze zdumieniem i wdzięcznością za zaufanie okazane przez papieża przyjął 5 lat temu, 24 lutego 2004 r., ogłoszenie nominacji biskupiej ówczesny rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie ks. dr hab. Stanisław Budzik. Konsekracja nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej odbyła się miesiąc później.

3 kwietnia 2004 r. w bazylice katedralnej w Tarnowie święceń biskupich udzielił biskupowi nominatowi ordynariusz tarnowski bp Wiktor Skworc. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i abp metropolita lubelski Józef Życiński. – Przed biskupem szerzej otwiera się wspólnota Kościoła. Dziś Chrystus mówi nowemu biskupowi, tak jak kiedyś swoim Apostołom, wstańcie, chodźmy – powiedział w homilii metropolita krakowski kard. Macharski. Ks. Stanisław Budzik wyraził gotowość do posługiwania wiernym z diecezji tarnowskiej.

W trzecim roku posługi biskupiej bp Budzik został wybrany przez Episkopat sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. W związku z tym Stolica Apostolska zwolniła go z obowiązku rezydencji i spełniania zadań biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej na czas sprawowania funkcji w Warszawie.

Bp Stanisław Budzik jest doktorem habilitowanym teologii i profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie. Urodził się w Łękawicy k. Tarnowa. Studiował w tarnowskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku. Wyświęcony został na kapłana przez bpa Jerzego Ablewicza w 1977 roku. W latach 1982-1988 studiował dogmatykę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku. Jego praca doktorska dotyczyła teologii pokoju według św. Augustyna. Po powrocie do diecezji pełnił kolejno funkcje: dyrektora przywróconej do działalności po 1989 r. Caritas Diecezji Tarnowskiej, dyrektora nowo założonego Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, rzecznika prasowego ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W lutym 2004 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej.

Jako zawołanie biskupie bp Budzik obrał słowa „In virtute Crucis” (w mocy Krzyża). W herbie biskupim na niebieskim tle znajduje się czerwony krzyż oraz litery “M” i “J”, symbolizujące Maryję i Jana stojących pod krzyżem Jezusa, a także żółty trójkąt jako symbol Trójcy Świętej.

hastagi na stronie:

#bp budzik

Authors

Related posts

Top