Europejskie spotkanie dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych (19-23 marca br.)

Krajowi dyrektorzy Papieskich Dzieł Misyjnych z całej Europy spotkają się w tym tygodniu w Polsce. – Zadaniem zebrania jest szeroka wizja odpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła i pomoc młodym Kościołom, które oczekują zaangażowania Kościoła w Europie – podkreśla gospodarz spotkania ks. Jan Piotrowski.

Krajowi dyrektorzy Papieskich Dzieł Misyjnych całej Europy zbierają się co roku, na wiosnę w jednym z wyznaczonych krajów. Tym razem miejscem spotkania jest Polska. Zebranie odbędzie się w warszawskim Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów w dniach od 19 do 23 marca. – Nie jest to pierwsze takie spotkanie w Polsce – zaznacza dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. prał. Jan Piotrowski. – 11 lat temu zorganizowano je w Konstancinie. Gospodarzem był wówczas ks. prał. Antoni Kmiecik, ówczesny krajowy dyrektor PDM.

– Zadaniem zebrania jest szeroka wizja odpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła, i pomoc młodym Kościołom, które oczekują zaangażowania Kościoła w Europie – podkreśla ks. Piotrowski. – Młodych Kościołów jest około 1100 na całym świecie, dotyczy to w całości Afryki Azji i Oceanii – dodaje. Według niego, spotkania dyrektorów krajowych są pewną busolą orientującą działania praktyczne i sposób myślenia kościelnego, jak dynamizować Papieskie Dzieła Misyjne i jak uaktualnić ich charyzmat w XXI wieku.

Tegoroczne zebranie będzie przebiegało pod hasłem: „Bądźcie naśladowcami moimi” i wpisuje się w kontekst apostolski i misyjny związany z Rokiem św. Pawła. Odpowiedzialny za spotkanie dyrektorów PDM z Europy jest zawsze dyrektor PDM kraju, w którym jest ono organizowane. W programie ks. Jan Piotrowski przewiduje tematy takie jak: misja i dialog oraz budowa kultury otwartej na drugiego człowieka, a także wpływ przemian ustrojowych na Kościół katolicki. Specjalnym gościem spotkania będzie abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski, który wygłosi konferencję pt: „Wyzwania nowej ewangelizacji w Europie Wschodniej”. – Dla wielu osób jest to temat w Europie nie do końca wyeksponowany. Najczęściej problem tamtych regionów sprowadza się do potrzeb materialnych, natomiast mniej mówi się o tym, co tworzy klimat polityczny, społeczny i kulturowy, który w wielu wypadkach został zniszczony w swoich wartościach, trudniejsza jest też ewangelizacja – mówi ks. Piotrowski. Dyrektorzy krajowi PDM poruszą temat miejsca PDM w epoce globalizacji dobroczynności humanitarnej. Wysłuchają również konferencji ks. prał Józefa Klocha, rzecznika Episkopatu, który powie o elektronicznych środkach społecznego przekazu w misji Kościoła. – Ufam, że ten program będzie satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników spotkania – mówi jego gospodarz ks. Jan Piotrowski.

W poprzednim roku dyrektorów krajowych PDM gościł Rzym. Wcześniej m.in.: Duran w Anglii, Palermo na Sycylii, Madryt w Hiszpanii, a także Lizbona (Portugalia) i Bratysława (Słowacja). Ks. Piotrowski dostrzega różnice między zebraniami organizowanymi w poszczególnych krajach. – Każde z nich dawało nowe spojrzenie, starało się pomóc w odczytaniu charyzmatu PDM poprzez rzeczywistość danego Kościoła, w kraju którego było organizowane zebranie w danym roku – podkreśla.

(PDM/jl © Biuro Prasowe KEP 2009)

Related posts

Top