Biskupi zakończyli 347. zebranie plenarne

Biskupi zakończyli 347. zebranie plenarne

Kryzys i związane z nim bezrobocie, obchody 30. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, a także troska o środowiska powołaniowe stały się głównymi tematami, które podjęli biskupi. 347. Zebranie Plenarne, które obradowało w Warszawie w dniach 10-11 marca br., wybrało też na kolejną kadencję przewodniczącego i zastępcę Episkopatu.

W końcowym komunikacie po spotkaniu plenarnym biskupi piszą o społecznych skutkach kryzysu, który obserwują. Zaznaczają, że „bezrobocie staje się ponownie wyzwaniem dla wszystkich – tych, którzy sprawują władzę i całego społeczeństwa, dla samorządu i wspólnot parafialnych”. Apelują jednocześnie do wszystkich o ducha solidarności, przejawiającego się w tym, że pracodawcy dążą do zachowania miejsc pracy, a pracownicy – współdziałają w przezwyciężaniu skutków kryzysu. Biskupi w sposób szczególny apelują do wspólnot parafialnych, do ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz parafialnych zespołów Caritas, aby udzielały konkretnej pomocy wszystkim osobom dotkniętym skutkami kryzysu.

Biskupi rozmawiali także o zbliżającej się 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Podkreślili, że „miała ona nie tylko głęboki wymiar religijny, ale również wymiar społeczny i polityczny; zapoczątkowała i przyspieszyła zmiany w naszej Ojczyźnie, a w konsekwencji w innych krajach. Jedynym orężem Jana Pawła II było słowo ewangelicznej prawdy i miłości. To słowo poruszyło sumienia i przywróciło poczucie godności narodowi upokarzanemu obcą, bezbożną ideologią. To słowo zbudziło zryw ogólnonarodowej solidarności, które stało się początkiem pozytywnych zmian, prowadzących do wolności” – piszą biskupi w komunikacie. Hierarchowie zachęcają wiernych do włączenia się w uroczystości z tej okazji, w sposób szczególny przeżywane od 2 do 10 czerwca br. m.in. w Warszawie, Krakowie, Częstochowie i Gnieźnie. „Trzeba powracać do tamtych chwil nie tylko po to, żeby wspominać i świętować kolejną rocznicę, ale żeby odnowić w nas samych entuzjazm wiary, który nam wtedy towarzyszył” – wskazują biskupi.

Troskę o środowiska powołaniowe, czyli rodzinę, szkołę i parafię, przedstawili w wystąpieniach podczas zebrania plenarnego biskupi Henryk Tomasik, Wojciech Polak i Grzegorz Balcerek. Biskupi zachęcają do modlitwy o powołania i większej troski duszpasterskiej, zwłaszcza nad ministrantami we wspólnotach parafialnych, a także podjęcia kierownictwa duchowego, które pozwoli młodym właściwie rozeznać powołanie.

W komunikacie biskupi zaznaczają też, że podczas sesji plenarnej wysłuchali relacji o duszpasterstwie Polaków zagranicą i że z uznaniem przyjęli informację o senackich poprawkach do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, które oddalają handel alkoholem na stadionach i innych obiektach sportowych. Wiernych w Polsce poprosili również o modlitwę w intencji pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Kamerunu i Angoli, która odbędzie się w dniach 17-23 marca 2009 r.

Biskupi ostatecznie nie zdecydowali się na wprowadzenie prawa umożliwiającego mianowanie na urząd proboszcza na określony czas (kadencję). Zapoznali się też z listem Stolicy Apostolskiej w sprawie Komisji Historycznej i Zespołu ds. Oceny Etyczno-Prawnej dokumentów zgromadzonych w archiwach IPN a dotyczących duchownych katolickich będących obecnie biskupami. W odrębnym oświadczeniu Episkopat podkreślił, że „biskupi uznają tę sprawę za zamkniętą. Pragnąc skupić się na misji duszpasterskiej, Konferencja Episkopatu Polski nie zamierza w przyszłości zajmować stanowiska wobec tego rodzaju materiałów”.

347. zebranie plenarne Episkopatu Polski obradowało w Warszawie w dniach 10-11 marca br. Gościem specjalnym obrad był Kiko Argüello, który zaprezentował działalność Drogi Neokatechumenalnej, której jest założycielem.

(md © Biuro Prasowe KEP 2009)

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top