Biskupi apelują o solidarność w czasie kryzysu

Biskupi apelują o solidarność w czasie kryzysu

Biskupi zwrócili się do wiernych z prośbą o konkretną pomoc wszystkim osobom dotkniętym skutkami kryzysu. Wskazali na potrzebę solidarności w przezwyciężaniu kryzysu i umiar, który zaowocuje dzieleniem się chlebem z potrzebującymi. Czas Wielkiego Postu jeszcze bardziej skłania do podjęcia jałmużny wielkopostnej.

Biskupi podczas zebrania plenarnego, które zakończyło się wczoraj (11.03) w Warszawie podjęli m.in. temat kryzysu. W końcowym komunikacie podkreślili, że „z troską obserwują społeczne skutki kryzysu, a zwłaszcza wzrost bezrobocia”. Mają świadomość tego, że dotyka on wielu rodzin, a nawet mieszkańców całych miejscowości. Jak zauważają hierarchowie, „bezrobocie staje się ponownie wyzwaniem dla tych, którzy sprawują władzę i całego społeczeństwa, dla samorządu i wspólnot parafialnych”.

Bp Wiktor Skworc, ordynariusz tarnowski, podczas konferencji prasowej po zebraniu plenarnym podkreślił, że „przyczyną kryzysu jest człowiek, a właściwie porzucenie przez człowieka prawdy jako zasady życia społecznego i gospodarczego”, stąd m.in spekulacje na rynku finansowym. Z drugiej strony kryzys uderza też w człowieka.

Aby przezwyciężyć kryzys, biskupi apelują do wszystkich o ducha solidarności. – Mamy do tego szczególne prawo i obowiązek, dlatego że Polska jest ojczyzną „Solidarności” nie tylko tej instytucjonalnej, ale także tej głęboko ewangelicznej myśli, jaką jest solidarność. Biskupi apelują do pracodawców o świadomość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Mają one nie tylko być nastawione na produkcję, na zysk, ale też są odpowiedzialne za kapitał ludzki. Z kolei pracownicy mają współdziałać w przezwyciężaniu skutków kryzysu. – Nie wiemy, jak dalej ta sytuacja będzie się rozwijała, ale potrzebne jest współdziałanie, potrzebny jest duch dialogu. Trzeba minimalizować społeczne skutki kryzysu – podkreślił bp Skworc. Dodał, że właśnie w minimalizowanie skutków kryzysu Kościół pragnie się włączyć.

Episkopat zaapelował, by problem kryzysu był realnie podjęty w parafiach. Ta najmniejsza administracyjnie struktura kościelna stwarza możliwości, by dostrzec nie tyle kryzys, co danego człowieka, którego dosięgnął kryzys. Stąd biskupi proszą wspólnoty parafialne, ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz parafialne zespoły Caritas, by śpieszyły z konkretną pomocą wszystkim osobom dotkniętym skutkami kryzysu.

Jak podkreślają biskupi, kryzys to również czas próby i wezwanie do osobistego umiaru i solidarności. Jest wezwaniem „do dzielenia się chlebem i otoczenia pomocą wszystkich potrzebujących, by nikt nie był opuszczony i pozostawiony samemu sobie”. Przypomnijmy, że od początku Wielkiego Postu trwa akcja Jałmużna Wielkopostna. Jej celem jest zbiórka pieniędzy zbieranych indywidualnie przez wiernych do tekturowych skarbonek, oznaczonych emblematami Caritas, Eleos i Diakonii, które następnie trafiają na rzecz programów pomocowych udzielanych przez te organizacje dobroczynne Kościołów katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego. W kontekście trwającego Roku św. Pawła biskupi wskazują też na wezwanie Apostoła Narodów: „jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2), które jest zachętą do współdziałania na rzecz drugich.

(md/jk © Biuro Prasowe KEP 2009)

Authors

Related posts

Top