Obchody 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Obchody 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Trzeba nam powracać do tamtych chwil, żeby odnowić entuzjazm wiary – stwierdzili biskupi, nawiązując do 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Obchody będą miały miejsce we wszystkich diecezjach, w sposób szczególny w Warszawie, Krakowie, Gnieźnie i Częstochowie.

W czerwcu br. przypada 30-lecie pierwszej, historycznej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. „Podróż ta miała nie tylko głęboki wymiar religijny, ale również wymiar społeczny i polityczny; zapoczątkowała i przyspieszyła zmiany w naszej Ojczyźnie, a w konsekwencji w innych krajach” – podkreślili biskupi w komunikacie z 347. zebrania plenarnego.

O obchodach związanych z jubileuszem papieskiej pielgrzymki mówili w trakcie obrad kard. Stanisław Dziwisz, abp Kazimierz Nycz, a także przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik.

Biskupi są przekonani, że trzeba powracać do tamtych chwil nie tylko po to, żeby wspominać i świętować kolejną rocznicę, ale żeby odnowić w entuzjazm wiary, który nam wtedy towarzyszył. „Jedynym orężem Jana Pawła II było słowo ewangelicznej prawdy i miłości. To słowo poruszyło sumienia i przywróciło poczucie godności narodowi upokarzanemu obcą, bezbożną ideologią. To słowo zbudziło zryw ogólnonarodowej solidarności, które stało się początkiem pozytywnych zmian, prowadzących do wolności” – podkreślają biskupi. Zachęcają, by przypominać sobie nauczanie Jana Pawła II z dni tamtego pielgrzymowania, by „rozważać to, co dokonało się przed laty, a do dziś jest wciąż aktualne”.

Kard. Stanisław Dziwisz omówił przygotowania w Krakowie. Już w liście na Wielki Post podkreślił, że w tych miejscach archidiecezji krakowskiej, które przed trzydziestoma laty odwiedził Papież, będą organizowane spotkania modlitewne. „Jan Paweł II w swoich wystąpieniach podczas pierwszej pielgrzymki wskazywał nam drogę życia, umacniał w nas nadzieję, wypraszał dla swoich rodaków i Ojczyzny dary Ducha Świętego” – wskazuje kard. Dziwisz.

Papieskie pielgrzymowanie w 1979 r. rozpoczęło się 2 czerwca w Warszawie. Na Placu Zwycięstwa (dziś Piłsudskiego) Jan Paweł II wypowiedział niezapomniane słowa modlitwy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Właśnie do tej modlitwy będzie nawiązywać czuwanie, które odbędzie się tu 6 czerwca br. z udziałem ruchów i wspólnot kościelnych z całego kraju. O spotkaniu poinformował biskupów abp Józef Michalik. Zebrani na placu z ufnością będą modlić się o nowe wylanie Ducha Świętego, powierzając Bogu polskie dziś, modląc się o odnowę życia społecznego i politycznego, a także o odnowę wiary i życia chrześcijańskiego w Polsce i Europie. Na pl. Piłsudskiego zostanie odsłonięty pamiątkowy krzyż, który ma przypominać wydarzenia z 1979 r.

Pod hasłem „Dziękujemy za wolność” odbędzie się 7 czerwca br. II Dzień Dziękczynienia. Centralnym punktem warszawskich obchodów będzie sprawowana w południe Msza Święta na Polach Wilanowskich z udziałem Episkopatu, będąca dziękczynieniem za wolność i upamiętnieniem 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, 20-lecia odzyskania niepodległości oraz 10. rocznicy papieskiego przemówienia w Parlamencie. Mówił o tym podczas zebrania abp Kazimierz Nycz.

Jan Paweł II przebywał z pierwszą wizytą apostolską w Ojczyźnie w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. Podczas pielgrzymki, przebiegającej pod hasłem „Gaude Mater Polonia”, odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Pielgrzymka związana była z obchodzoną tego roku dziewięćsetną rocznicą śmierci św. Stanisława.

(md © Biuro Prasowe KEP 2009)

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top