Trwa akcja solidarności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

W związku ze słowami krytyki, jakie pojawiały się pod adresem Ojca Świętego, po zdjęciu ekskomuniki z czterech biskupów lefebrystów, organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca do wyrażania solidarności z Papieżem. Można to zrobić przez cały rok na stronie internetowej www.pkwp.org.

„Zapraszamy wszystkich, którzy wierzą w Boga i Prawdę do szczególnej modlitwy za Ojca Świętego” – apeluje prezydent Pomocy Kościołowi w Potrzebie, o. Joaquinn Alliende. “Niech Duch Święty oświeca i wzmacnia siłę Papieża Benedykta XVI, jako profetycznego świadka Dobrej Nowiny, niech towarzyszy mu na drodze Pokoju, którego ludzkość tak bardzo potrzebuje i do którego dąży” – pisze o. Alliende. W ten sposób organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca wiernych, aby w sposób szczególny, każdego dnia, modlili się za Ojca Świętego.

390-gt

Inspiracją do rozpoczęcia akcji była niedziela 22 lutego 2009 roku, kiedy to Kościół katolicki obchodził święto Katedry św. Piotra. Tego dnia katolicy wspominali szczególne zadanie, jakie Chrystus powierzył pierwszemu biskupowi Rzymu, św. Piotrowi. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wydała specjalne oświadczenie, podpisane przez jej prezydenta, w którym czytamy m.in., że niesprawiedliwe ataki na Ojca Świętego zostały wywołane błędnym rozumowaniem i niepełnymi danymi. Autorzy oświadczenia podkreślają, że zraniono godność urzędu papieża, a także samą jego osobę.

„Pragnę wyrazić solidarność z Ojcem Świętym w tym trudnym czasie dla Jego Osoby oraz zapewnić, że pozostaję w stałej modlitwie w intencji Jego Świątobliwości prosząc Boga o siły w pełnieniu misji Następcy św. Piotra” – pod taką deklarację można podpisać się przez cały rok na stronie www.pkwp.org. Organizacja zachęca też katolików do wyrażania solidarności z Benedyktem XVI poprzez całoroczną modlitwę.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie podkreśla, że Benedykt XVI, jako autorytet współczesności reprezentuje mądrość, wiedzę i wielkie dobro. Dlatego też tak wielu ludzi postrzega go jako Dobrego Pasterza. Poprzez swój apel i gesty solidarności z Ojcem Świętym, organizacja chce wyrazić wdzięczność i wierność Stolicy Apostolskiej oraz Następcy św. Piotra, szczególnie że dokładnie 25 lat temu PKWP stała się ogólnokościelną organizacją na prawie papieskim.

MODLITWA ZA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

Jezu jedyna Drogo do Ojca
Prawdo i Życie człowieka.
Ty Obiecałeś prowadzić swój Kościół
do końca czasów.
Ty Wybrałeś naszego Ojca Świętego Benedykta XVI
ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.
Udziel Mu pełni łask Ducha Świętego
niech On utwierdza nas w wierze
i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.
Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,
zjednocz nas z następcą św. Piotra
i umacniaj nas w każdej Eucharystii,
dając siłę byśmy pocieszali prześladowanych,
żyli w solidarności z biednymi i cierpiącymi
głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie
wszystkim narodom Ziemi.
Amen.
[modlitwa za Papieża zaproponowana przez organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie]

(PKWP/ jl © Biuro Prasowe KEP 2009)

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top