14 kandydatur na stanowisko przewodniczącego Episkopatu

14 kandydatur na stanowisko przewodniczącego Episkopatu

Biskupi zgłosili 14 kandydatów na stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – poinformował rzecznik Episkopatu. Potencjalnych kandydatów na to stanowisko było 42 spośród biskupów diecezjalnych.

Podczas przedpołudniowej sesji plenarnej 91 obecnych na sali biskupów uprawnionych do głosowania wybrało kandydatów na przewodniczącego Episkopatu. Biskupi – w sumie obecnych było 94 hierarchów – poznali nazwiska wyłonionych w turze zgłoszeniowej kandydatów.

O godz. 14.00 biskupi rozpoczną wybory. Jak poinformował ks. Józef Kloch na głosowanie przybędzie jeszcze co najmniej jeden z uprawnionych do głosowania biskupów, który jest w drodze powrotnej z Rzymu.

Prawo wyboru przewodniczącego Episkopatu przysługuje w sumie 103 hierarchom. Głosować będzie obecny na plenum prymas Polski, mimo że nie jest biskupem diecezjalnym, ale pełni powierzoną przez Stolicę Apostolską funkcję duchowego opiekuna Polonii. Uprawniony do głosowania i obecny jest także bp Tadeusz Pieronek, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej. Na sesji przedpołudniowej nieobecnych było 10 spośród uprawnionych do głosowania 42 biskupów diecezjalnych i 59 biskupów pomocniczych (bez biskupa-nominata Krzysztofa Zadarki, mianowanego 16 lutego br. sufraganem koszalińsko-kołobrzeskim).

Przypomnijmy, że struktura administracyjna Kościoła katolickiego w Polsce obejmuje 44 diecezje. W ostatnim czasie Benedykt XVI nominował dotychczasowego biskupa sandomierskiego Andrzeja Dzięgę arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim; pełni on jeszcze posługę w Sandomierzu, niemniej przyjęta została rezygnacja abp. Zygmunta Kamińskiego i nie był on już brany pod uwagę. Biskupi nie mogli także głosować na biskupa-nominata Grzegorza Kaszaka, który 4 lutego br. został mianowany biskupem sosnowieckim, ponieważ do kolegium biskupów zostanie włączony wraz z konsekracją biskupią, przewidzianą na 28 marca br.

(md © Biuro Prasowe KEP 2009)

Authors

Related posts

Top