20 lat posługi biskupiej bp. Edwarda Frankowskiego

20 lat posługi biskupiej bp. Edwarda Frankowskiego

Mija 20 lat posługi biskupiej biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskiego, znanego z niezłomnej postawy wobec komunistycznej władzy. Jest on jednym z bohaterów drugiego tomu wydawanego z inicjatywy IPN cyklu Niezłomni pt. „W obronie Ojczyzny i Kościoła”. Książka została zaprezentowana 26 lutego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Z okazji 20 rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przez bp. Edwarda Frankowskiego, biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej, dziś (5.03) o godz. 17.30 w bazylice katedralnej w Sandomierzu zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna.

Na biskupa został wyświęcony 5 marca 1989 roku w Stalowej Woli. To tu pełnił posługę „nielegalnego proboszcza”. Biskup Frankowski jest jedynym żyjącym z bohaterów publikacji „W obronie Ojczyzny i Kościoła”, której prezentacja odbyła się 26 lutego br. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Książka jest drugim tomem serii wydawniczej „Niezłomni”, w ramach której Instytut Pamięci Narodowej prezentuje sylwetki osób – duchownych i świeckich, które w sposób zdecydowany opierały się działaniom komunistycznej dyktatury.

W książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa WAM, prócz bp. Frankowskiego ukazano postawy kard. Adama Sapiehy oraz bp. Pawła Latuska i bp. Franciszka Musiela. W poprzednim, pierwszym tomie serii została przedstawiona m.in. postawa abp. Ignacego Tokarczuka, który jest szczególnie ważną postacią dla dzisiejszego Jubilata. To właśnie on, w 1989 r. konsekrował ks. Frankowskiego na biskupa i był dla niego wzorem, jeśli chodzi o postawę wobec władz komunistycznych. – Moc Boża, opieka Matki Najświętszej i przykład takiego niezłomnego biskupa, jak ks. abp Ignacy Tokarczuk dawały nam oparcie i sprawiły, że mogliśmy się tak zachować w tamtych czasach i nie przynieść ujmy Kościołowi – podkreśla dziś biskup Frankowski.

Mariusz Krzysztofiński i Krzysztof Kaczmarski, autorzy opracowania dotyczącego inwigilacji bp. Frankowskiego, zamieszczonego w książce „W obronie Ojczyzny i Kościoła” zwracają uwagę na to, że kompletne przedstawienie działań SB wobec biskupa jest utrudnione ze względu na braki w dokumentacji. Piszą, że w latach 1967-1975 SB prowadziła wobec ks. Frankowskiego działania mające zahamować powstanie nowych świątyń w Stalowej Woli oraz „ograniczyć rolę Kościoła do sfery prywatnej”, a także mające podważyć autorytet kapłana poprzez rozsiewanie nieprawdziwych informacji. W jednej z analiz sporządzonej przez SB w 1971 roku o ks. Frankowskim napisano: „wymieniony systematycznie łamie przepisy prawne, organizuje nielegalnie pracę duszpasterską na zasadzie parafii, rozbudowuje nielegalnie obiekt sakralny, utworzył nielegalny punkt katechetyczny oraz zajmuje postawę negatywną do zarządzeń i zaleceń władz”.

Autorzy opracowania opisują utrudnianie ks. Frankowskiemu przez władze komunistyczne prac związanych z budową kościoła w Chyłach, a także prowadzoną od 30 grudnia 1980 roku sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Czarny”. Formalnie zakończono ją 23 listopada 1989 roku, kiedy ks. Frankowski był już biskupem. „Zarówno budowa świątyni w Chyłach, tworzenie tamtejszej parafii, katechizacja młodzieży, objęcie w 1975 roku probostwa parafii św. Floriana bez zatwierdzenia władz, kaznodziejstwo, wreszcie przygotowanie społeczeństwa do podjęcia oporu społecznego, wspieranie NSZZ „Solidarność” powodowały, że SB próbowała na różne sposoby zahamować siłę oddziaływania „nielegalnego proboszcza” ze Stalowej Woli na wiernych. Komunistyczne władze niejednokrotnie podejmowały też próby usunięcia ks. Frankowskiego ze Stalowej Woli. Wszystkie te wysiłki te nie powiodły się” – piszą autorzy opracowania.

Biskup Edward Frankowski jest doktorem teologii, członkiem Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Wykłada socjologię religii i katolicką naukę społeczną w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Sandomierzu oraz na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Jest twórcą i organizatorem Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (obecnie Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), gdzie organizował także liczne sesje popularno-naukowe oraz powołał ośrodek formacji świeckich liderów katolickich. W związku z jego zasługami, pięć lat temu, w ramach obchodów 15-lecia rozpoczęcia jego posługi biskupiej w diecezji sandomierskiej, 40-lecia podjęcia pracy w Stalowej Woli i 70 rocznicy urodzin, została przygotowana specjalna strona internetowa mu poświęcona. Za zgodą ks. prof. dr hab. Mariana Wolickiego – Dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli zamieszczono ją na serwerze uczelni. Można tu znaleźć m.in. filmy i nagrania dźwiękowe z kazaniami biskupa, a także galerię zdjęć z uroczystości, w których brał udział.

(jl/md © Biuro Prasowe KEP 2009)

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top