Trwają przygotowania do pielgrzymki Krzyża Światowych Dni Młodzieży

Od 25 kwietnia do 14 czerwca br. w Polsce odbywać się będzie pielgrzymka Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Aktualnie w diecezjach trwają intensywne przygotowania do tego wydarzenia. Pielgrzymka ta wpisuje się w obchody 25 rocznicy przekazania młodzieży Krzyża ŚDM. Wydarzenie to miało miejsce 22 kwietnia 1984 roku na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Jan Paweł II, przekazując wówczas Krzyż Roku Świętego młodzieży, powiedział: „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Krzyżowi ŚDM w jego pielgrzymce po Polsce towarzyszyła będzie ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”.

Szczegółowa trasa pielgrzymki Krzyża jest jeszcze w trakcie opracowywania i zostanie zatwierdzona po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, jakie zaplanowano na 10-11 marca. Już dzisiaj jednak wiadomo, że pierwszym etapem peregrynacji będzie Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę (25 IV). Krzyż będzie towarzyszył także m.in. 30 rocznicy spotkania młodzieży z Janem Pawłem II na krakowskiej Skałce (30 V), pielgrzymce mężczyzn i młodzieży męskiej do Piekar Śląskich (31 V), ogólnopolskiemu Czuwaniu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w 30 rocznicę papieskiego wołania „Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” w Warszawie (6 VI) oraz Międzynarodowemu Kongresowi „Jan Paweł z młodymi” organizowanemu w Kielcach (7-8 VI). W przeciągu 50 dni Krzyż ŚDM dotrze do wszystkich polskich diecezji.

Aktualnie formuje się również oficjalna 100-osobowa delegacja duszpasterstwa młodzieży w Polsce, która weźmie udział w dniu 22 kwietnia w rzymskich obchodach 25 rocznicy przekazania Krzyża, na które złożą się m.in. Msza św. w grotach watykańskich, modlitwa na grobie Sługi Bożego Jana Pawła II, udział w audiencji papieskiej i modlitwa z młodzieżą włoską w Centrum San Lorenzo, a następnego dnia w Palestrinie. W skład delegacji zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich polskich diecezji.

Pielgrzymka Krzyża Światowych Dni Młodzieży zaprasza wszystkich młodych ludzi do spotkania z Jezusem Chrystusem. „Wiara, na swój sposób, potrzebuje tego, by „zobaczyć” i „dotknąć”- mówił 22 grudnia 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI. Spotkanie z Krzyżem, którego się dotyka i niesie, staje się wewnętrznym spotkaniem z Tym, który na krzyżu umarł za nas. Spotkanie z Krzyżem wzbudza w sercach młodych pamięć o Bogu, który chciał się stać człowiekiem i cierpieć za nas”.

Za koordynację pielgrzymki Krzyża ŚDM w Polsce odpowiada Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM.

(ks. Grzegorz Suchodolski – dyrektor Krajowego Biura ŚDM © Biuro Prasowe KEP 2009)

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top