Nadzieja: Contra spem spero

Najtrudniej mieć nadzieję wbrew nadziei. Tę, o której mówi dawne, łacińskie powiedzenie: contra spem spero. Tego rodzaju nadzieja wbrew nadziei występuje między innymi wtedy, gdy dotyczy — zwłaszcza współcześnie — kierunku zmian, które zachodzą w otaczającym nas świecie. Pragniemy bowiem mieć nadzieję, że zmiany zachodzące w ludzkim świecie doprowadzą do przewagi prawdy nad fałszem, miłości nad egoizmem i obojętnością, uczciwości nad nieuczciwością, mądrości nad przemocą. W sumie: pragniemy mieć nadzieję, że zachodzące w ludzkim świecie zmiany będą sprzyjały nie tylko materialnemu rozwojowi człowieka, lecz również duchowemu.

Nadzieja wypływająca od Boga wyzwala z trwogi, przygnębienia, apatii, wyzwala ku miłości Boga i bliźnich. W ten sposób przedstawia się ona jako zobowiązanie do działania, a podejmowanie konkretnych kroków na rzecz dobra staje się działaniem moralnym.

Nadzieja chrześcijańska wyrywa nas z cierpienia, które zdaje się przyoblekać we wszystkie pozory absurdu i może nas prowadzić ku otchłani trwogi. Wyrywa nas zeń, ponieważ w ciemnej samotności cierpiącego ukazuje się tajemne światło. To, co się wydarzy w przyszłości, nie jest bez związku z tym, co zasialiśmy tu i teraz. Właśnie dlatego chrześcijańska nadzieja opiera się w końcu na pewności, że tylko droga Jezusa gwarantuje prawdziwe życie, zarówno na czasy przyszłe, jak też w teraźniejszym życiu. Droga nadziei oznacza naśladowanie życia Jezusa Chrystusa.

Kultura współczesna rozumie czasem nadzieję chrześcijańską jako ucieczkę w zaświaty, brak zainteresowania czasem obecnym. Jest to jednak nieprawidłowe pojmowanie. Żeby naprawdę zaangażować się w świat, należy być najpierw wiernym Bogu i Jego obietnicy. Sobór Watykański II naucza, że nadprzyrodzona nadzieja nie umniejsza znaczenia zaangażowania w życie doczesne, ale przeciwnie, daje mu nowy impuls i motywację (GS, 21).

Monika K.S.

Nadzieja: Nadzieja a życzenia
Nadzieja: Nadzieja w ujęciu teologicznym
Nadzieja: Chrześcijańska nadzieja
Nadzieja: Nadzieja jako cnota
Nadzieja: Nadzieja a ateizm
Nadzieja: Chrystus – Nadzieją
Nadzieja: Contra spem spero
Nadzieja: Nadzieja – przeciwieństwo rozpaczy
Nadzieja: Pismo Święte a nadzieja

hastagi na stronie:

#contra spem spero t??umaczenie #contra spem spero tłumaczenie

Top