Uczynki mi??osierdzia wzgl?dem duszy

Uczynki mi??osierdzia wzgl?dem duszy

Grzesz?cych upomina?.
Nieumiej?tnych poucza?.
W?tpi?cym dobrze radzi?.
Strapionych pociesza?.
Krzywdy cierpliwie znosi?.
Urazy ch?tnie darowa?.
Modli? si? za ??ywych i umar??ych.

hastagi na stronie:

#uczynki mi??osierdzia wzgl?dem duszy #uczynki mi??osierne wzgl?dem duszy modlitwa #dobre uczynki wzgl?dem duszy #uczynki mi??osierne wzgl?dem duszy modlitwa

Top