Rekolekcje Ignacja??skie

Rekolekcje Ignacja??skie

?wiczenia Duchowe, powszechnie zwane Rekolekcjami Ignacja??skimi, stwarzaj? szczeg??ln? okazj? wej??cia, w klimacie modlitwy zakorzenionej w S??owie Bo??ym, w g???b samego siebie. B?d?c drog? pog???bionego ??ycia duchowego, przeprowadzaj? one rekolektanta przez kolejne etapy otwierania si? na Boga. S? tak??e szko??? modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej. Osobom stoj?cym przed wyborem drogi ??ycia, ?wiczenia Duchowe pomagaj? w dokonaniu w??a??ciwego wyboru. S? pomocne tak??e do reformy ??ycia oraz do pog???bienia i o??ywienia do??wiadczenia wiary. Mog? sta? si? czasem spot?gowanego duchowego wzrostu.

Jezuickie O??rodki Rekolekcyjne zapraszaj? na Rekolekcje Ignacja??skie ?? ?wiczenia Duchowe do dom??w rekolekcyjnych w Czechowicach-Dziedzicach, Cz?stochowie, Gdyni, Kaliszu, Warszawie-Falenicy, Zakopanym. Terminy rekolekcji mo??na znale??? na stronie JOR http://www.e-dr.jezuici.pl/ oraz na stronach poszczeg??lnych dom??w rekolekcyjnych.

Jezuickie O??rodki Rekolekcyjne
[email protected]
http://www.rekolekcje.vel.pl

hastagi na stronie:

#rekolekcje ignacjanskie #rekolekcje ignacja??skie terminy #czechowice dziedzice rekolekcje ignacjanskie

Authors

Related posts

Top