Błogosławieństwa ewangeliczne

Błogosławieństwa ewangeliczne

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladować was będą, i gdy kłamliwie mówić będą wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

hastagi na stronie:

#b??ogos??awie??stwa ewangeliczne #błogosławieństwa ewangeliczne #blogoslawienstwa ewangeliczne #b??ogos??awie??stwo ewangeliczne #b??ogos??awie??stwa ewangeliczne znaczenie #b??ogos??awienia ewangeliczne #błogosławieństwo ewangeliczne #błogosławieństwa ewangeliczne znaczenie #b??ogos??awienstwa ewangeliczne #błogosławienia ewangeliczne

Top