B??ogos??awie??stwa ewangeliczne

B??ogos??awie??stwa ewangeliczne

B??ogos??awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale??y kr??lestwo niebieskie.
B??ogos??awieni, kt??rzy p??acz?, albowiem oni b?d? pocieszeni.
B??ogos??awieni cisi, albowiem oni na w??asno??? posi?d? ziemi?.
B??ogos??awieni, kt??rzy ??akn? i pragn? sprawiedliwo??ci, albowiem oni b?d? nasyceni.
B??ogos??awieni mi??osierni, albowiem oni mi??osierdzia dost?pi?.
B??ogos??awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl?da? b?d?.
B??ogos??awieni, kt??rzy wprowadzaj? pok??j, albowiem oni synami Bo??ymi b?d? nazwani.
B??ogos??awieni, kt??rzy prze??ladowanie cierpi? dla sprawiedliwo??ci, albowiem do nich nale??y kr??lestwo niebieskie.

B??ogos??awieni jeste??cie, gdy wam ur?gaj? i prze??ladowa? was b?d?, i gdy k??amliwie m??wi? b?d? wszystko z??e na was z mego powodu. Cieszcie si? i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

hastagi na stronie:

#b??ogos??awie??stwa ewangeliczne #b??ogos??awie??stwa ewangeliczne #blogoslawienstwa ewangeliczne #b??ogos??awie??stwo ewangeliczne #b??ogos??awie??stwa ewangeliczne znaczenie #b??ogos??awienia ewangeliczne #b??ogos??awie??stwo ewangeliczne #b??ogos??awie??stwa ewangeliczne znaczenie #b??ogos??awienstwa ewangeliczne #b??ogos??awienia ewangeliczne

Top