Dwa przykazania mi??o??ci:

B?dziesz mi??owa?? Pana Boga twego z ca??ego serca swego, z ca??ej duszy swojej i ze wszystkich my??li swoich,
a bli??niego swego jak siebie samego.

hastagi na stronie:

#dwa przykazania mi??o??ci #dwa przykazania mi??o??ci modlitwa #dwa przykazania milosci #przykazanie mi??o??ci modlitwa

Top