Nauczyciel – stażysta, czyli jak sobie poradzić w szkole

Nauczyciel – stażysta,

czyli jak sobie poradzić w szkole

Podejmując pracę młody nauczyciel wchodzi w specyficzną atmosferę zawodową, która jest odzwierciedleniem stosunków panujących między dyrektorem a gronem nauczycielskim, nauczycielami a uczniami oraz między szkołą a domem rodzinnym ucznia. Często staje wobec trudnych sytuacji w klasie, nierzadko ulega silnym stresom, wywoływanym nie tylko przez uczniów, ale i przez kolegów, przełożonych i rodziców uczniów.

Related posts

Top