Sympozjum i nagrody “Ubi Caritas” zakończąTydzieńMiłosierdzia

Sympozjum i nagrody „Ubi Caritas” zakończą Tydzień Miłosierdzia

Zwieńczeniem trwającego od 28 września Tygodnia Miłosierdzia będzie jutrzejsze sympozjum „Nic nie zastąpi miłości” z udziałem przewodniczącego Papieskiej Rady „Cor Unum” kard. Paula Josefa Cordesa oraz wręczenie nagród „Ubi Caritas”. Podczas Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem kard. Cordesa homilię wygłosi metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz.

Sympozjum poświęcone duchowości Caritas, zatytułowane „Nic nie zastąpi miłości”, odbędzie się jutro (4.10) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (przy ul. Wóycickiego 1/3). Odwołując się do encykliki „Deus caritas est” organizatorzy pragną zatrzymać się nad takimi zagadnieniami jak kościelna tożsamość działalności Caritas, wymiar apostolski dzieł miłosierdzia, sylwetka duchowa pracownika i wolontariusza Caritas.

Gości z kraju i zagranicy powita rektor UKSW ks. prof. Ryszard Rumianek, w tematykę sympozjum wprowadzi zaś ks. prał. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Kard. Paul Josef Cordes, przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”, podejmie kwestię predyspozycji ludzkich i duchowych tych, którzy działają w kościelnych organizacjach charytatywnych. Podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami w siedzibie Episkopatu Polski hierarcha podkreślił, że chrześcijanie powinni zdawać sobie sprawę z wartości miłości tkwiącej w Kościele oraz że nie wszystkie intencje pomocy da się zrealizować w postaci materialnej. “Gdy stoję przed umierającym, to dar w postaci czeku nic mu nie pomoże. Opowiem mu raczej o czekającym go życiu wiecznym, w ten sposób przynosząc mu nadzieję przed śmiercią” – wyjaśniał kard. Cordes.

„Czy można mówić o duchowości Caritas?” – temat ten podejmie podczas jutrzejszego sympozjum na UKSW ks. prof. Stanisław Urbański. Wśród prelegentów znajdą się także m.in. biskup pelpliński Jan Szlaga, ks. prał. Salvatore Ferdinandi z Caritas Italiana i ks. prał. Erny Gillen, prezydent Caritas Europa. Obecni będą również przedstawiciele innych organizacji charytatywnych – duchowość posługi charytatywnej w Kościele ewangelicko-augsburskim w Polsce omówi bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej, a o duchowych podstawach posługi charytatywnej w Kościele prawosławnym powie biskup siemiatycki Jerzy Pańkowski, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS.

W trakcie sympozjum uczestnicy wezmą udział w Eucharystii, celebrowanej pod przewodnictwem kard. Cordesa. Homilię wygłosi metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. O godz. 15.00 zostanie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć, że Tydzień Miłosierdzia rozpoczął się w tym roku beatyfikacją ks. Michała Sopoćki, głosiciela Bożego Miłosierdzia i spowiednika s. Faustyny. W tę niedzielę, tuż po jego zakończeniu przypada zaś 70. rocznica śmierci s. Faustyny. W ten sposób temat miłosierdzia ludzkiego i Miłosierdzia Bożego zbiegają się ze sobą.

Obrady sympozjum podsumuje bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Caritas Polska jest instytucją charytatywną polskiego Episkopatu, koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Wieczorem 4 października w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za pracę charytatywną. Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego wręczy nagrodę „Miłosierny Samarytanin” dla ks. Emila Gajdacza, zaangażowanego w dzieła Diakonii. Z kolei Caritas Polska uhonoruje laureatów nagrodą „Ubi Caritas”.

W kategorii „Świadectwo Caritas” nagrodę otrzymały Teresa Urban i Ewa Ways, są one założycielkami i inicjatorkami hospicjum Caritas św. Józefa w Radomiu. Placówka od 1991 roku zajmuje się opieką długo i krótkoterminową nad chorymi, a także organizowaniem szkoleń dla wolontariuszy, dniami skupienia, pozyskiwaniem funduszy na zakup leków i artykułów medycznych oraz organizowaniem spotkań dla rodzin osieroconych. W kategorii “Współpraca Caritas” wyróżniono Fundację św. Mikołaja, we współpracy z którą Caritas od kilku lat organizuje kampanie społeczne. Jedną z nich jest projekt „Mama w pracy”, który ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy oraz poprawę warunków pracy dla matek. W kategorii “Darczyńca” Caritas wyróżniło Przemysława Roszaka z firmy METAX. Laureat jest piekarzem, który od 10 lat przekazuje codziennie chleb dla bezdomnych i dla Domu Matki i Dziecka w Gnieźnie, a także wspiera Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Nagroda Dyrektora Caritas „Ubi Caritas” przyznawana jest od 2003 r. Kandydatów przedstawiają Caritas diecezjalne, a laureatów wyłania kapituła, której przewodniczy dziennikarka TVP Iwona Schymalla.

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top