Biskupi obradują w MieścieMiłosierdzia

Białystok, 26.09.2008

Tuż po godzinie 14.00 biskupi rozpoczęli obrady 345. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski. Główne tematy to Synod Biskupów o Słowie
Bożym w Rzymie, memoriał w sprawie rodziny, sytuacja powołaniowa oraz
działalność i znaczenie Caritas Polska. Gospodarzem spotkania jest
metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. W referacie wprowadzającym
abp Józef Michalik podkreślił potrzebę solidarności z chrześcijanami
prześladowanymi w Indiach.

„Burzone kościoły, zabijani księża i katolicy, chrześcijanie świeccy
stają się wyzwaniem do wyrażania naszej solidarności modlitewnej oraz
braterskiej” – podkreślił na początku obrad abp Józef
Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas briefingu z dziennikarzami ks. Józef Kloch, rzecznik Episkopatu,
nakreślił dramatyczną sytuację chrześcijan w Indiach. Dodał, że wezwanie
do solidarności z cierpiącymi znajdzie się zapewne w końcowym komunikacie
z obrad biskupów.

Rzecznik przypomniał postać ks. Michała Sopoćki, którego beatyfikacja
(mająca nastąpić w niedzielę) stała się przyczynkiem do zorganizowania
sesji plenarnej w Białymstoku. Ks. Kloch podkreślił, że ks. Sopoćko był
człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, wysłał s. Faustynę na badania
psychiatryczne, co potwierdziło, że jest zdrowa, a dokument ten stał się
ważnym dowodem w jej procesie beatyfikacyjnym. Był też człowiekiem
pokornym i umiał przyjąć zakaz głoszenia kultu Miłosierdzia Bożego w
formie przedstawionej przez s. Faustynę, co nie zniechęciło go do studiów
idei Bożego Miłosierdzia. Warto podkreślić, że miał on tytuł doktora
habilitowanego teologii. Dopiero trzy lata po jego śmierci Stolica
Apostolska cofnęła swój zakaz, docierając do nieznanych wcześniej
dokumentów. Z pewnością przyczyniła się do tego również postawa ks.
Sopoćki i jego naukowe studia.

Ważnym tematem obrad jest zwołany przez Benedykta XVI Synod Biskupów
„Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Odbędzie się on w dniach 5-26
października br. w Watykanie. Informacje o Synodzie przedstawi podczas
obrad biskupów abp Stanisław Gądecki, jeden z delegatów Episkopatu Polski
na Synod. Jak podkreślił ks. Kloch metropolita poznański i zastępca
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski będzie prowadził dziennik z
obrad w wersji elektronicznej. – Kiedyś bp Karol Wojtyła prowadził
dziennik podczas obrad Soboru Watykańskiego II, dziś abp Stanisław Gądecki
będzie prowadził taki dziennik we współczesnej nam formie, czyli blog.
Notatki abp Gądeckiego będzie można śledzić w specjalnym dziale utworzonym
na stronie archidiecezji poznańskiej (www.archpoznan.pl/blog). W Synodzie
weźmie udział także trzech innych hierarchów: kard. Stanisław Dziwisz (z
nominacji Benedykta XVI), abp Marian Gołębiewski i bp Zbigniew
Kiernikowski.

Biskupi zapoznają się z przygotowanym przez Radę ds. Rodziny memoriałem
dotyczącym rodziny. Poruszą także szeroko dyskutowane ostatnio zagadnienie
stanu powołań w Polsce.

W związku z rozpoczynającym się w najbliższą niedzielę 64. Tygodniem
Miłosierdzia, podczas spotkania biskupów głos zabierze również dyrektor
Caritas Polska ks. prał. Marian Subocz. Biskupi będą mogli zapoznać się
też ze sprawozdaniem finansowym z działalności Caritas Polska za rok 2007.
Dotyczy ono głównie organizowanych akcji pomocy potrzebującym w kraju i za
granicą. Ks. Subocz powie również o tym, jak zorganizowana jest codzienna
praca w Caritas Polska.

W zebraniu bierze udział około 85 hierarchów. Rzecznik KEP podkreślił, że
tradycyjnym czasem jesiennego spotkania biskupów jest połowa października,
odbywa się ono w Warszawie. Termin 345. Zebrania Plenarnego został
przesunięty ze względu na przypadającą 28 września beatyfikację ks.
Michała Sopoćki i odbywa się ono w Białymstoku. Jak wyjaśnił ks. Kloch,
część biskupów nie mogła przybyć ze względu na wcześniej podjęte
zobowiązania duszpasterskie.

Źródło: Biuro Prasowe KEP

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top