Klerycy poznają misyjne zaangażowanie dzieci

Wspólna modlitwa, praca w grupach tematycznych oraz spotkania z misjonarzami i wykłady złożą się na 42. Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne Kleryków, które odbędzie się pod koniec czerwca w Legnicy. Z racji trwającego Roku Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci spotkanie nawiąże do historii 150-lecia PDMD w Polsce i omówi aktualne wyzwania misyjnego duszpasterstwa dzieci.

Przedstawiciele seminariów diecezjalnych i zakonnych zgromadzą się w dniach 27-30 czerwca 2008 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. To już 42. edycja spotkań kleryków, w tym roku spotkanie będzie przebiegać pod hasłem: „Uczniowie Chrystusa sługami nadziei…”, temat ten rozwinie ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w konferencji, która rozpocznie sympozjum. Będzie ono w znacznej mierze poświęcone jubileuszowi 150-lecia istnienia w Polsce Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, jednej z agend PDM.

Tematyka misyjnego zaangażowania dzieci zostanie podjęta drugiego dnia sympozjum. W sobotę 28 czerwca ks. dr Marek Gałuszka, dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji świdnickiej, wygłosi referat „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci historia, cele i aktualne wyzwania”. Po nim odbędą się warsztaty misyjne, bazujące na „Przesłaniu Jana Pawła II z okazji 160. rocznicy PDMD”. Wcześniej klerycy zapoznają się z działalnością Papieskich Dzieł Misyjnych w ogólności. Ks. dr Mirosław Makowski, dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji legnickiej, wygłosi referat „Papieskie Dzieła Misyjne szkołą współpracy misyjnej”, a s. mgr Renata Szawara SSPC, referentka misyjna diecezji świdnickiej, opowie o „Duchowości misyjnej w nauczaniu Jan Pawła II i Benedykta XVI na przykładzie wybranych dokumentów papieskich”. W niedzielę z kolei ks. mgr Piotr Boraca, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej – jednego z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych, odpowiedzialnego za misyjną formację kapłanów, alumnów, sióstr zakonnych oraz świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo – wygłosi konferencję: „Bł. Paweł Manna, założyciel PUM, oraz aktualne wyzwania Papieskiej Unii Misyjnej”, po której odbędzie się animacja misyjna.

Uroczystej Mszy św. dla uczestników Ogólnopolskiego Sympozjum Misyjnego Kleryków będzie przewodniczył w niedzielę o godz. 11.00 w katedrze św. Piotra i Pawła ordynariusz legnicki bp Stefan Cichy. Czterodniowemu spotkaniu codziennie będą towarzyszyły jutrznie i nieszpory z homilią, Eucharystia oraz różaniec w intencjach misji.

Sympozjum zakończy się w poniedziałek spotkaniem dyskusyjnym zatytułowanym „Nie odchodzić bez ostatniego słowa”, m.in. na temat Kleryckich Kół Misyjnych, współpracy misyjnej oraz inicjatyw misyjnych w dobie globalizacji.

Warto wspomnieć, że abp Henryk Hoser, który w sobotę 28 czerwca odbędzie ingres do katedry warszawsko-praskiej, jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej do dziś w pallotyńskim seminarium.

Konferencja Episkopatu Polski na 339. Zebraniu Plenarnym KEP (13-14 III 2007 r.) ustanowiła rok duszpasterski 2008 „Rokiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci” w związku ze 150-leciem istnienia PDMD w Polsce. Biskupi polscy – już w dokumencie II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) pt. „Misyjny adwent nowego tysiąclecia” (nr 64-67) – zachęcali do propagowania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci we wszystkich parafiach i szkołach.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci rozpoczęło swoją działalność w Polsce w okresie zaborów, na przełomie lat 1857/1858. W 1857 roku, pod nazwą Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, zapoczątkowały je w Krakowie siostry szarytki. Najbardziej rozpowszechnioną akcją prowadzoną przez dzieci zgromadzone w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci są „Kolędnicy Misyjni”, kolędujący w okresie Bożego Narodzenia i zbierający dzięki temu fundusze na rzecz rówieśników w krajach misyjnych. Coraz bardziej popularna staje się też misyjna formacja dzieci pierwszokomunijnych, które w wybrany dzień Białego Tygodnia podejmują duchowa i materialną pomoc dla misji. Stosunkowo najmniej znana w Polsce jest „Dziecięca Godzina Święta”, podczas której w szkołach, kościołach parafialnych i kaplicach dzieci z całego świata jednoczą się na wspólnej modlitwie różańcowej w intencji pokoju w rodzinach i na świecie. Jest to inicjatywa Apostolstwa Fatimskiego „Dzieci Eucharystii”, ale uczestniczą w niej także dzieci z PDMD.

Biuro Prasowe KEP

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top