Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

15 czerwca rozpocznie się w Kanadzie 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. „Eucharystia, Bożym Darem dla życia świata” – to hasło kongresu, na który wierni z całego świata przybędą do Québecu. Benedykt XVI poprzez łącza satelitarne w niedzielę, 22 czerwca wygłosi homilię na Mszy Św. zamykającej kongres w Kanadzie. Z Polski – z racji odległości – przyjedzie niewielka reprezentacja, z kard. Stanisławem Dziwiszem i bp. Ryszardem Karpińskim na czele. Przewodniczący komisji liturgicznej, bp Stefan Cichy, zachęca do duchowego przeżywania kongresu w Polsce poprzez organizowanie adoracji w parafiach i wspólnotach.

Miasto Québec wybrał na miejsce 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego jeszcze papież Jan Paweł II, gdy 17 października 2004 roku otwierał w orędziu telewizyjnym z Watykanu Kongres Eucharystyczny w Guadalajarze w Meksyku i Rok Eucharystii. Kandydaturę tego miasta zgłosili miejscowi biskupi za zgodą całego Episkopatu kanadyjskiego, gdyż w 2008 roku mija 400 lat od założenia Québecu, najstarszego miasta i pierwszego biskupstwa Ameryki Północnej.

Benedykt XVI, z myślą o kongresie, wyznaczył dla Apostolstwa Modlitwy na czerwiec intencję: „Aby Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebeku w Kanadzie pomógł lepiej rozumieć to, że Eucharystia jest sercem Kościoła i źródłem ewangelizacji”. Podczas Kongresu Papieża reprezentować będzie legat papieski kard. Jozef Tomko. Benedykt XVI poprzez łącza satelitarne w niedzielę, 22 czerwca wygłosi homilię na Mszy św. zamykającej kongres, tzw. Statio Orbis.

Za aprobatą kard. Marca Quelleta, gospodarza kongresu, arcybiskupa metropolity Québecu i prymasa Kanady, ukazało się w Polsce tłumaczenie dokumentu teologicznego kongresu. „Gorąco życzę, aby tekst ten pogłębił w nas świadomość wielkości Tajemnicy Eucharystii i ożywił naszą wiarę w to Wielkie Misterium Miłości” – życzył hierarcha polskim odbiorcom dokumentu. Tekst ten objaśnia, dlaczego kongresowi przyświeca hasło „Eucharystia, Boży dar dla życia świata”, czytamy w nim: „Wyjątkowo ważnym dziś zadaniem jest przypomnienie o Bożym Darze. Współczesny świat, mimo niezwykłych postępów techniki, szczególnie w dziedzinie komunikacji, doznaje wstrząsającej próżni wewnętrznej przeżywanej w postaci nieobecności Boga. Zafascynowany własną twórczością współczesny człowiek jest skłonny zapomnieć o swym Twórcy i uznawać siebie samego za jedynego pana własnych losów. […] Najświętsza Eucharystia zawiera zasadniczą odpowiedź chrześcijaństwa na tragedię humanizmu, który zatracił odwołanie do Boga Stwórcy i Zbawcy”. Dokument rozwija niektóre aspekty nauki o Eucharystii, ze szczególnym akcentem położonym na rozumienie jej jako wielkanocnej pamiątki tajemnicy Chrystusa, podkreśla też znaczenie niedzieli jako Dnia Pańskiego.

„Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Québecu jest wielkim wydarzeniem w życiu Kościoła, pragnie przyczynić się do zachwytu cudem Eucharystii – podkreśla bp Stefan Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. –Jest zdarzeniem mającym na celu ożywienie wiary w Jezusa i miłości do tego Jezusa, który w Eucharystii ofiaruje się za zbawienie świata i pozostaje obecny pod postaciami chleba i wina”. Biskup legnicki zachęca, by duchowo łączyć się z bardzo oddalonym miejscem kongresu. Szczególną okazją ku temu mogą być organizowanie w parafiach i wspólnotach adoracje.

Jak informuje o. Dariusz Andrzejewski CSSp z Komitetu Organizacyjnego 49. MKE udział w Kongresie zapowiedzieli dwaj biskupi z Polski: kard. Stanisław Dziwisz i bp Ryszard Karpiński, przybędą także czterej kapłani, świeckich reprezentować będzie zaledwie jedna osoba – student z Gliwic.

Po raz pierwszy w historii Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych przebieg 49. edycji tego ważnego wydarzenia będzie można na bieżąco śledzić w internecie. Relacje z kongresu w Québecu znajdą się na kościelnym portalu www.ecdq.tv.

Inicjatorką międzynarodowych spotkań eucharystycznych była osoba świecka, pani Emilie-Marie Tamisier (1834-1910). W połowie XIX wieku organizowała ona we Francji tzw. pielgrzymki eucharystyczne. Od tamtego czasu w Kościele katolickim odbyło się 48 kongresów eucharystycznych tego rodzaju. Początkowo zwoływano je zazwyczaj co roku, w okresie międzywojennym co dwa lata, a po II wojnie światowej z zasady co 4 lub 5 lat. Oprócz kongresów o charakterze międzynarodowym, organizuje się także krajowe kongresy eucharystyczne lub kongresy regionalne. W Polsce dotychczas odbyły się trzy kongresy krajowe.

Historia międzynarodowych kongresów eucharystycznych

Inicjatorką międzynarodowych spotkań eucharystycznych była osoba świecka, pani Emilie-Marie Tamisier (1834-1910). W połowie XIX wieku organizowała ona we Francji tzw. pielgrzymki eucharystyczne. Światowy Kongres Eucharystyczny postrzegała jako przeciwstawienie się „tendencjom laicyzacyjnym o antykościelnym i antyreligijnym zabarwieniu”. Jej zamysłem było nie tylko ożywienia samego ruchu pielgrzymkowego, ale i pogłębienie modlitwy przez adorację Najświętszego Sakramentu, zaplanowała też konferencje i katechezy o Eucharystii. Popierali ją w tym dziele jej spowiednicy, ks. Piotr Julian Eymard – późniejszy święty i bp Gaston de Ségur z Paryża. Ks. Eymard jeszcze w 1856 roku założył w Paryżu Zgromadzenie Kapłanów od Najświętszego Sakramentu (tzw. Eucharystów lub Ejmardystów). 27 kwietnia 1879 roku ideę pani Tamisier poparł papież Leon XIII, wydając specjalną bullę (wyznaczył w niej na patrona kongresów eucharystycznych św. Paschalisa Baylona). Pierwszy Światowy Kongres Eucharystyczny odbył się w dniach 28-30 czerwca 1881 r. w Lille. Wzięło w nim udział ok. 8000 osób. Na jego zakończenie powołano komitet, mający przygotować kolejne Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne. Dzisiaj organizacją kongresów zajmuje się Komitet Papieski działający przy Stolicy Apostolskiej.

Od tamtego czasu w Kościele katolickim odbyło się 48 kongresów eucharystycznych tego rodzaju. Początkowo zwoływano je zazwyczaj co roku, w okresie międzywojennym co dwa lata, a po II wojnie światowej z zasady co 4 lub 5 lat. Poszczególne kongresy eucharystyczne łączono z ważnymi rocznicami czy innymi wydarzeniami o dużym znaczeniu dla katolików w danym kraju czy regionie świata. Tak było np. z 30. kongresem eucharystycznym w dniach 7-11 maja 1930 roku w Kartaginie (Tunezja) z okazji przypadającej wówczas 1500. rocznicy śmierci św. Augustyna. Podobnie spotkanie w Dublinie w 1932 roku, przywołało wspomnienie 1500. rocznicy przybycia do Irlandii apostoła i patrona tego kraju św. Patryka. W Québecu połączone będzie z 400. rocznicą ustanowienia miasta, pierwszą ewangelizacją i 350-leciem ustanowienia pierwszego biskupstwa w Ameryce Północnej.

W 1997 r. miastem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego stał się Wrocław (25 V- 1 VI 1997). Wybór miejsca miał głębokie uzasadnienie z uwagi na główne hasło tego kongresu: „Eucharystia i wolność”, oraz jego motto: ”Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5, 1)”. „Kongres będzie niezwykłym hymnem wdzięczności Chrystusowi za dar wolności w Europie Środkowej, który stał się dobrodziejstwem dla całego Kościoła i całego świata – tak jego zwołanie zapowiadał Jan Paweł II. – Kongres będzie też mógł ukazać, że wiara w Chrystusa Odkupiciela, obecnego w liturgii eucharystycznej i w Najświętszym Sakramencie, była źródłem nadziei i miłości, które przetrwały wszelkie cierpienia i prześladowania, że to ona ostatecznie wysłużyła i urzeczywistniła wolność. W Eucharystii możemy znaleźć drogę do wyzwolenia także od nowych form niewoli, które pojawiają się we współczesnym konsumpcjonistycznym i hedonistycznym społeczeństwie” – wyjaśniał Ojciec Święty. Jan Paweł II przybył do Polski, aby zamknąć obrady tego kongresu.

Kongresy eucharystyczne w Polsce

Oprócz kongresów o charakterze międzynarodowym, organizuje się także krajowe kongresy eucharystyczne lub kongresy regionalne. W Polsce dotychczas odbyły się trzy kongresy krajowe. Tradycja kongresów eucharystycznych znanych w dzisiejszej postaci sięga w Polsce roku 1929, kiedy na wniosek prymasa Polski kard. Augusta Hlonda Episkopat Polski zwołał I Krajowy Kongres Eucharystyczny w Poznaniu. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 26-29 czerwca 1929 r. Druga wojna światowa, a po niej czasy komunizmu uniemożliwiły przez długie dziesięciolecia zorganizowanie kongresu eucharystycznego o wymiarze krajowym. Dopiero w 1987 z inicjatywy prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Konferencji Episkopatu Polski zorganizowano kolejny – II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Hasłem przewodnim kongresu było zdanie z Ewangelii św. Jana Apostoła „Do końca ich umiłował” (J 13, 1). II Kongres Eucharystyczny, odbywający się w dniach 8-14 czerwca 1987 r. w Warszawie, zamknął papież Jan Paweł II, który przybył z trzecią pielgrzymką do Ojczyzny. Po osiemnastu latach, w 2005 roku, przeżywaliśmy III Krajowy Kongres Eucharystyczny. Dwudniowy kongres w Warszawie (18-19 czerwca 2005 r.) przebiegał pod hasłem „Pozostań, Panie, w naszych rodzinach”, nawiązującym do obchodzonego w całym Kościele Roku Eucharystii. Głównym punktem kongresu była uroczysta Msza św. beatyfikacyjna pod przewodnictwem Prymasa Polski, podczas której na ołtarze zostali wyniesieni: ks. Władysław Findysz, ks. Bronisław Markiewicz i ks. Ignacy Kłopotowski. W czasie liturgii dokonano też historycznego aktu pojednania polsko-ukraińskiego i odczytano specjalny „List biskupów katolickich Ukrainy i Polski z okazji aktu wzajemnego pojednania i przebaczenia”.

Źródło: Biuro Prasowe KEP

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top