Turcja – Urząd ds. Religii zgadza się na przejście z islamu na inną religię

Państwowy Urząd ds. Religii w Turcji oświadczył, że przejście z islamu na inną religię jest oficjalnie dozwolone. Ogłoszona 11 kwietnia w urzędowym miesięczniku władz „fatwa”, czyli oficjalne orzeczenie teologiczne, stwierdza, że obok kary boskiej wiara muzułmańska nie przewiduje żadnej innej kary świeckiej za odejście od wiary. Fatwa może w znacznym stopniu ułatwić sytuację tureckich chrześcijan, a zwłaszcza protestantów w Turcji.


„Prorok (Mahomet) nikogo nie zmuszał do swojej wiary i nigdy nie stosował przemocy wobec innowierców” – stwierdza orzeczenie teologiczne i dodaje, że „nie ma żadnych wyjątków, również wobec osób, które z islamu przechodzą na inną religię”.

Urząd ds. Religii pełni w Turcji rolę najwyższego strażnika islamu. Często zdarza się, że byli muzułmanie, którzy przeszli na chrześcijaństwo, są wrogo traktowani przez społeczeństwo w swym kraju, często narażeni na groźby i zastraszanie. W minionych latach co pewien czas powtarzały się napady na chrześcijan, którym zarzucano działalność misyjną. M.in. w ubiegłym roku w Malatyi we wschodniej Turcji zamordowano brutalnie trzech protestantów. Dlatego Kościoły protestanckie w tym kraju od dawna domagały się publicznego oświadczenia Urzędu ds. Religii, stwierdzającego, że misje i nawracanie nie są zabronione.

Ogłoszona obecnie fatwa odnosi się przede wszystkim do wersetu 137 w surze „ An-Nisa” (Kobiety). Mówi on, że „zaprawdę tym, którzy uwierzyli, potem odrzucili wiarę, znów uwierzyli i na nowo odrzucili wiarę, a potem jeszcze powiększyli swoją niewiarę – Bóg nie przebaczy ani też nie poprowadzi ich drogą prostą”. Sformułowanie to zadaje kłam rozpowszechnionej opinii, że Koran przewiduje karę śmierci za odejście od wiary, stwierdza orzeczenie Urzędu i wyjaśnia, że w przeciwnym razie byłoby niemożliwe, aby ktoś powracał do wiary i ponownie od niej odchodził, jak stwierdza wspomniany wers Koranu.
ts (KAI) / Ankara

Katolicka Agencja Informacyjna

hastagi na stronie:

#urz?d do spraw religii

Authors

Related posts

Top