Ukraina – diecezja odesko-symforopolska otrzymała pierwszego biskupa pomocniczego

Konsekracja o. Piotra Herkulana Malczuka OFM na pierwszego biskupa pomocniczego łacińskiej diecezji odesko-symforopolskiej odbędzie się 3 maja w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odessie. Biskupem mianował go 29 marca Benedykt XVI, przydzielając mu jednocześnie stolicę tytularną Media.


O. Piotr (po ukraińsku: Petro) Malczuk urodził się 7 lipca 1965 w historycznej (znanej m.in. z „Trylogii” H. Sienkiewicza) Słobodzie Raszków na terenie dzisiejszej Mołdawii. Po studiach w wyższym seminarium duchownym w Rydze przyjął 7 czerwca 1992 święcenia kapłańskie. W rok później złożył śluby wieczyste w Zakonie Braci Mniejszych (franciszkanów), przyjmując imię Herkulan. Następnie wyjechał na studia do Rzymu, gdzie na Papieskim Ateneum Antonianum uzyskał w 1998 doktorat z teologii duchowości.

Po powrocie do kraju pracował przez rok jako wikary w parafii w Połonnem, po czym w latach 2004-07 był pierwszym prowincjałem nowo powstałej prowincji franciszkańskiej na Ukrainie. Po zakończeniu kadencji został ekonomem prowincjalnym i na tym stanowisku zastała go nominacja papieska.

Jednocześnie od kilku lat był odpowiedzialny za siostry zakonne pracujące w Żytomierzu i okolicach. Organizował dla nich dni skupienia, okolicznościowe konferencje i był wziętym spowiednikiem, ciesząc się wielkim uznaniem.

Diecezję odesko-symferopolską ustanowił Jan Paweł II 4 maja 2002, wyodrębniając ponad 80 parafii z niezwykle rozległej diecezji kamienieckopodolskiej (wraz z nią powstała także diecezja charkowsko-zaporoska). Jednocześnie papież mianował pierwszego biskupa nowej jednostki kościelnej w osobie ks. Bronisława Bernackiego (ur. 30 września 1944). Dotychczas nie miał on biskupa pomocniczego, a będzie on niezwykle potrzebny, gdyż diecezja jest bardzo duża – zajmuje powierzchnię prawie 113,4 tys. km kw. i liczy ponad 10 mln mieszkańców, wśród których jest niespełna 20 tys. katolików, ale rozrzuconych na dużym obszarze.

Kościół katolicki obrządku łacińskiego na Ukrainie tworzy jedną metropolię-prowincję z siedzibą we Lwowie, w której skład wchodzi 7 jednostek: archidiecezja lwowska oraz diecezje: charkowsko-zaporoska, kamienieckopodolska, kijowsko-żytomierska, łucka, mukaczowska i odesko-symferopolska. Konferencja Biskupia, której przewodniczy metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, liczy wraz z nim i biskupem-nominatem 14 członków.
ks. jjp, kg (KAI Żytomierz) / Odessa

Katolicka Agencja Informacyjna

hastagi na stronie:

#diecezja odesko-symferopolska

Authors

Related posts

Top