2 lutego – Ofiarowanie Pańskie – Matki BoĹźej Gromnicznej

2 lutego – Ofiarowanie Pańskie (Matki BoĹźej Gromnicznej)

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem Ĺźydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy teĹź starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było juĹź w IV w., odbywały się – zazwyczaj nocą – uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, ktĂłrej uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego – bazyliki Matki BoĹźej Większej – nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, ktĂłry z wolna zaczął przewaĹźać. Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, ktĂłry jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Symbolika ta nawiązuje bezpośrednio do wielkanocnego paschału, ktĂłry wyraĹźa zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w ktĂłrym Syn BoĹźy sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, ktĂłre ma objąć nawet pogan.

W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny – Matki BoĹźej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak teĹź przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym. Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczegĂłlnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, rĂłwnieĹź zapala się gromnice. Jako gromnice służą teĹź świece chrzcielne, kiedy to w Ĺźycie nowoochrzczonej osoby wkracza światło wiary, ktĂłra prowadzi przez Ĺźycie.

2 lutego przypada także dzień osób konsekrowanych. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

mlk, mo / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

hastagi na stronie:

#pie??ni na Ofiarowanie Pa??skie #matki Bo??ej gromnicznej kazanie #pie??ni na gromnicznÄ? #pie??ni na matki bo??ej gromnicznej

Authors

Related posts

Top