Zacznijmy od rachunku sumienia ?? wielkopostny dodatek do Go??cia Niedzielnego

Zacznijmy od rachunku sumienia ?? wielkopostny dodatek do ??Go??cia Niedzielnego?

Aby dobrze prze??y? Wielki Post, trzeba go dobrze zacz?? ?? pisze w najnowszym numerze ??Go??? Niedzielny?. Tygodnik za???cza specjalny dodatek ze wsp????czesnym rachunkiem sumienia.

Zamys?? jest taki, aby duszpasterze w ??rod? Popielcow? odczytali z ambon kilkadziesi?t prostych pyta?? do rachunku sumienia wed??ug Dziesi?ciu Przykaza?? Bo??ych. ??Chodzi o to, by postawi? wszystkich uczestnik??w liturgii w obecno??ci ??askawego Boga. Rachunek sumienia nie jest moralizowaniem, nie jest odczytywaniem wyroku, nie jest ksi?gowaniem grzech??w. Jest modlitw?? ?? t??umaczy ks. Tomasz Jaklewicz, szef dzia??u religijnego ??Go??cia?.

Przez ca??y Wielki Post w ??Go??ciu Niedzielnym? b?d? si? ukazywa? rozwa??ania zwi?zane z grzechami przeciwko dziesi?ciorgu przykaza?? Bo??ych. Jak zauwa??a ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny ??Go??cia?, we wsp????czesnym ??wiecie ludzie zatracili poczucie grzechu. Zamiast o grzechu, m??wi? dzisiaj o ??amaniu standard??w etycznych.

??Dlaczego jest lepiej, gdy ludzie wiedz?, ??e grzesz?? ?? pyta ks. Gancarczyk. I wyja??nia: ?? Bo wtedy istnieje szansa na nawr??cenie. Dzia??acz zwi?zkowy, dziennikarz lub celnik raczej nie b?dzie si? nawraca?? z ??amania kodeksu etycznego. Nawraca? si? mo??na z grzech??w?.

mr / Katowice

Katolicka Agencja Informacyjna

hastagi na stronie:

#wielkopostny rachunek sumienia

Authors

Related posts

Top