Uwielbiajcie i wysławiajcie Pana

Uwielbiajcie i wysławiajcie Pana

Św. Augustyn żyjący na przełomie IV i V wieku powiedział, że „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Od ponad 20-tu lat przy tarnowskiej katedrze działa chór „PUELLAE ORANTES”. Należą do niego dziewczęta w wieku od 10-ciu do 18-tu lat. Podstawowym zadaniem chóru jest promowanie kultury muzycznej i śpiewu liturgicznego. „Puellae Orantes” w swoim repertuarze posiada zarówno utwory religijne, jak i świeckie różnych epok – od chorału gregoriańskiego do muzyki współczesnej. Założycielem i dyrygentem chóru jest ks. Władysław PACHOTA – kapłan diecezji tarnowskiej.

– Co roku na przełomie września i października prowadzimy nabór do chóru. Wspólnie z księdzem dyrygentem odwiedzamy wszystkie tarnowskie szkoły podstawowe i przesłuchujemy dziewczęta w wieku 10 lat. Pierwszym kryterium oceny jest słuch muzyczny i barwa głosu. Osoby, które spełniają powyższe kryteria zapraszane są na szczegółowe przesłuchanie do sali prób. Po zakwalifikowaniu do grona kandydatek dziewczęta przez rok czasu pracują nad techniką wokalną. Po roku odbytej kandydatury zostaje przyjętych do chóru podstawowego od kilku do kilkunastu dziewcząt – mówi Aleksandra TOPOR, która prowadzi w chórze emisję głosu oraz wykonuje partie solowe.

Uwielbiajcie i wysławiajcie Pana

Od ośmiu lat „Puellae Orantes” jest laureatem wyłącznie pierwszych nagród w konkursach chóralnych, z których do najważniejszych zaliczyć należy: IV Europejski Konkurs Chórów Katedralnych w Amiens (Francja 2000), 50. Europejski Festiwal Młodych Muzyków w Neerpelt (Belgia 2002), 52. Konkurs Polifoniczny Guido d’Arezzo (Włochy 2004). Warto podkreślić, że Concorso Polifonico Guido d’Arezzo to istniejący od 1952 roku, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów chóralnych, należący wraz z pięcioma innymi, do Europejskiego Grand Prix Muzyki Chóralnej. O możliwość uczestniczenia w tym konkursie ubiegają się chóry z całego świata. W 52-letniej historii konkursu 1. nagrodę polski zespół zdobył jeszcze jedynie w 1970 roku. Wyśpiewana nagroda w Arezzo zaowocowała zaproszeniem chóru „Puellae Orantes” do uczestniczenia w międzynarodowych festiwalach we Francji: Festiwalu Oratoryjnym „Musique en Morvan” w Autun, Festiwalu Chórów Laureatów w Vaison la Romaine oraz Festiwalu Muzyki Sakralnej w Awinionie.

W swoim dorobku artystycznym, chór posiada pięć płyt kompaktowych: „Musica Sacra” (1995), „W dzień Bożego Narodzenia” (1998), „Jubilate Deo” (2000), „Christus Natus est Nobis” (2004), „Magnificate et glorificate Dominum” (2006). Najnowsza płyta została nominowana do nagrody „Fryderyk 2006” w kategorii Album Roku Muzyka Wokalna. Krążek zawiera dwa utwory: “Te Deum” Josepha Haydna oraz „Magnificat” Mariana Sawy.

Chór bardzo dużo koncertuje, także poza granicami kraju. Do tej pory odbył 15 zagranicznych tournee po Włoszech, Holandii, Belgii, Austrii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Słowacji, Węgrzech, Francji. Obecnie realizuje trasę koncertową, związaną z promocją najnowszej płyty. Obejmuje ona miasta Małopolski: Kraków, Tarnów, Brzesko, Bochnię, Nowy Sącz. „Puellae Orantes” wystąpi również podczas Międzynarodowego Festiwalu Oratoryjnego „Musique en Morvan” we Francji, gdzie wspólnie z innymi chórami zaproszonymi na festiwal wykona utwór „Magnificat”, skomponowany przez Marianę Sawę na okoliczność jubileuszu 20-lecia działalności artystycznej chóru. Tegoroczne plany koncertowe „Puellae Orantes” zakończą się udziałem w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Tolosie (Hiszpania), w dniach od 30 października do 5 listopada.

ks. Władysław PACHOTA, dyrygent chóru.

– Obok pracy artystycznej ogromną wagę przywiązujemy do pracy wychowawczej. Owocuje ona kształtowaniem osobowości i charakterów dziewcząt, przez co stają się zdyscyplinowane, posiadają wysoką kulturę osobistą i określony system wartości – mówi ks. Władysław PACHOTA, dyrygent chóru.

Pozostaje chórowi życzyć pełnego zrealizowania planów artystycznych i jak największych osiągnięć w pracy wychowawczej.

Marek Białka
zdjęcia: Marek Białka

Czerwcowe „Wzrastanie” 2007

hastagi na stronie:

#puellae orantes

Top